Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
HomeTội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếTội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm...

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý thế nào

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các tội thuộc chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, xâm phạm tới sự an toàn trong xây dựng và tính mạng, sức khỏe, tài sản con người. Bài viết sau đây, Luật hình sự sẽ tư vấn làm rõ quy định về xử lý tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
Xử lý hình sự tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Thế nào là vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là hành vi không thực hiện hay thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ những quy định của pháp luật về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, kế, thi công hay sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc nghiệm thu công trình hoặc các lĩnh vực khác.

Dấu hiệu của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Để xác định một người phạm tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xác định đủ 04 dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng như sau:

          Một là, khách thể của tội phạm này. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng không những xâm phạm tới sự an toàn trong hoạt động xây dựng mà còn xâm phạm tới các quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng cũng như sức khỏe của con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

          Hai là, chủ thể của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng là người đã từ đủ 16 tuổi trở lên và thỏa mãn điều kiện đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

          Ba là, mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng với lỗi vố ý. Theo đó, người phạm tội nhận thức được tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó nhưng lại cho rằng hậu quả không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc không thấy trước được hậu quả do hành vi đó gây ra nhưng phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

          Bốn là, mặt khách quan của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thể hiện qua hành vi khách quan đó là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công hay sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc hoặc giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác.

          Hành vi vi phạm các quy định về lĩnh vực khảo sát là khảo sát không đúng hay không đầy đủ các quy định của Nhà nước về khảo sát như lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát.

          Hành vi vi phạm các quy định về lĩnh vực thiết kế là không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định về tiêu chuẩn thiết kế như lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế – kỹ thuật; thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường…

          Hành vi vi phạm các quy định về lĩnh vực thi công là thi công không đúng với nội dung thiết kế đã được phê duyệt như: việc trộn tỷ lệ bê tông không đúng quy trình kỹ thuật, không bảo đảm chất lượng; việc hàn các mối hàn các vật liệu không bảo đảm kỹ thuật…

          Hành vi vi phạm các quy định về việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu; sử dụng như tự ý thay đổi việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu; sử dụng máy móc trong lúc thi công không đúng quy định.

          Hành vi vi phạm các quy định về lĩnh vực nghiệm thu công trình là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với các quy định về nghiệm thu công trình kể đến như: công trình xây dựng không bảo đảm chất lượng, không đúng với bản thiết kế nhưng vẫn nghiệm thu… Lưu ý, trường hợp này khác với các hành vi khám xét chỗ ở.

          Hành vi phạm những quy định khác về xây dựng là hành vi không thực hiện hay thực hiện không đúng với các quy định của Nhà nước về xây dựng ngoài những hành vi vi phạm trong những lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công hay sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình.

          Các hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng con người không chỉ cho chủ sở hữu mà còn không đảm bảo an toàn lao động cho những công nhân thi công công trình xây dựng.

Quy định pháp luật về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng được pháp luật hình sự quy định cụ thể tại Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với. Cụ thể quy định như sau:

vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
Quy định về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

          “Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 và Điều 281 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Hình phạt đối với tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Người phạm tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trên khi đã thỏa mãn các dấu hiệu pháp lý cơ bản của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với một trong khung hình phạt sau:

          – Khung hình phạt 1: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng cho đến 500.000.000 đồng hay phạt cải tạo không giam giữ tới 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm tới 05 năm;

          – Khung hình phạt 2: Phạt tù từ 03 năm cho đến 10 năm khi người phạm tội có các tình tiết tại khoản 2 Điều này;

          – Khung hình phạt 2: Phạt tù từ 07 năm cho đến 15 năm khi người phạm tội có các tình tiết tại khoản 3 Điều này;

          Về hình phạt bổ sung, ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu cho đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hay làm công việc nhất định từ 01 năm cho đến 05 năm.

          Trên đây là những thông tin tư vấn về quy định của luật hình sự về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng mà bạn cần biết. Nếu các bạn có bất cứ những thắc mắc nào thì đừng quên liên hệ tới Luật hình sự để được giải đáp kịp thời nhé./

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments