Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếQuy định pháp luật về tội vi phạm quy định về phòng...

Quy định pháp luật về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Công tác phòng cháy và chữa cháy trong những năm qua đã đạt được những thành công đáng kể khi số liệu thống kê về cháy có dấu hiệu sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi. Chúng ta cần chủ động hơn khi phát hiện những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy, Luật hình sự sẽ đưa ra nhiều lời khuyên hơn về chủ đề này.

Quy định chung về phòng cháy, chữa cháy


Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020 / NĐCP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, tại một loạt các Điều khoản và Biện pháp áp dụng Đạo luật Phòng cháy và Chữa cháy và Đạo luật sửa đổi, bổ sung nhiều điều của Đạo luật Phòng cháy và Chữa cháy Đạo luật Phòng cháy và Chữa cháy
và 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư gồm một loạt các điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020 / NĐCP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, trong đó liệt kê một số điều và biện pháp xây dựng của Luật Phòng, chống cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống cháy.

vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Quy định pháp luật về vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy


1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sau đây:

  • Không tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có liên quan;
  • Bỏ trống hoặc để trống các nội quy, quy định, biển báo, biển cấm, biển phòng cháy và chữa cháy, không rõ chữ, không dễ nhận biết;
  • Cung cấp không đúng nội quy, tiêu chuẩn, biển thông tin, biển cấm, biển thông tin phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sau đây:

a) Bỏ sót hoặc bỏ sót tiêu lệnh, biển báo, biển cấm và thông tin chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy

b) Không tuân thủ các quy định nội bộ, quy chế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phổ biến nội quy, quy chế phòng cháy và chữa cháy cho nhân dân dưới quyền;

c) Thông qua nội quy, quy chế phòng, chống cháy nổ chưa đầy đủ, có quy định hoặc không phù hợp với nguy cơ cháy, nổ cho cơ sở..000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy không tổ chức, công bố nội quy phòng cháy và chữa cháy.

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu không áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc trái với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Xem thêm: an toàn lao động

Mức xử phạt đối với tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy


Bắt buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu do các sự kiện nêu trong thư b, khoản 1 của điều này. Mức xử phạt đối với hành vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy tại tiểu mục 1 Điều này được quy định và hướng dẫn tại Điều 313 Bộ luật Hình sự số 100/2015 / QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: còn chữa cháy thì trong mọi trường hợp thuộc Điều
các trường hợp sau đây sẽ được cải tạo không bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ thương tật của mỗi người 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% trở lên của
người;

d) Gây thiệt hại về tài sản 100.000 đồng.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm: a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.000 đồng

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ thương tật của mỗi người. của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên người Tỷ lệ thương tật toàn thân của những người này từ 31% đến 60%, bị
phạt cải tạo không phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng.02 năm

Phạm tội trong trường hợp có khả năng xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. giam cầm.

Đọc thêm: khám xét chỗ ở

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments