Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
Hometố tụng hình sựỦy thác điều tra được quy định thế nào qua BLTTHS 2015

Ủy thác điều tra được quy định thế nào qua BLTTHS 2015

Trong các vấn đề xung quanh việc điều tra và giải quyết các vụ án hình sự, nhiều trường hợp chúng ta sẽ bắt gặp các trường hợp được ủy thác điều tra. Hãy cùng với luật hình sự tham khảo qua nội dung về ủy thác điều tra được quy định qua bộ luật tố tụng hình sự 2015 dưới đây.

ủy thác điều tra
ủy thác điều tra

Khái niệm ủy thác điều tra

Ủy thác điều tra là một hoạt động của tố tụng hình sự được thực hiện bởi Cơ quan điều tra trực tiếp giải quyết vụ án hình sự để yêu cầu Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra khi thấy cần thiết như xác minh, lấy lời khai,…

Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động điều tra được thuận tiện, nhanh chóng, rút ngắn thời gian cho hoạt động điều tra, xử lý vụ án

Trường hợp nào được ủy thác điều tra

1. Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác.

2. Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện ủy thác điều tra. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải có ngay văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác.

3. Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Quy định pháp luật về ủy thác điều tra

Uỷ thác điều tra là việc cơ quan điều tra có thẩm quyền đang điều tra vụ án giao cho Cơ quan điều tra khác, nhân danh mình thực hiện một số hoạt động điều tra vụ án mà mình đang thụ lý điều tra. Trong quá trình điều tra có rất nhiều các điều kiện, hoàn cảnh khách quan tác động đến quá trình điều tra vụ án như: thời tiết, địa hình, phong tục tập quán, đối tượng… Ví dụ: Vụ án Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là quân nhân thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có thể ủy thác cho Cơ quan An ninh Bộ Quốc phòng về việc lấy lời khai…

Hiện nay ủy thác điều tra được quy định như sau:

“1. Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác.

2. Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện ủy thác điều tra. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải có ngay văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác.

3. Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác điều tra cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra”.

Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra

Yêu cầu về thủ tục điều tra

Yêu cầu về thủ túc điều tra
Yêu cầu về thủ túc điều tra

Về hình thức

Hình thức của việc ủy thác điều tra phải được thực hiện bằng văn bản.

Về nội dung:

Trong quyết định ủy thác điều tra phải nêu rõ yêu cầu cần ủy thác điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải được gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác và Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan được ủy thác.

Tính chất của ủy thác điều tra

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định ủy thác điều tra có tính chất bắt buộc đối với Cơ quan điều tra được ủy thác. Theo đó, Cơ quan điều tra được ủy thác phải thục hiện đầy đủ những việc được ủy thác và trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu. Được giao thẩm quyền điều tra vụ án hình sự theo quy định.

Cơ quan được ủy thác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả ủy thác điều tra. Trong trường hợp cơ quan được ủy thác không thể thực hiện được từng phần hoặc toàn bộ những việc ủy thác thì phải thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lí do cho Cơ quan điều tra đã ủy thác biết.

Hoạt động ủy thác điều tra

Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác trong thời hạn, nếu không thực hiện được từng phần hay toàn bộ theo thời gian yêu cầu thì phải thông báo ngay bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác. Cơ quan điều tra được ủy thác gửi kết quả thực hiện ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra ủy thác đảm bảo thời gian quy định.

Kiểm sát hoạt động điều tra

Hoạt động điều tra theo ủy thác cũng là hoạt động tố tụng nên cần phải được kiểm sát việc tuân theo pháp luật bởi Viện kiểm sát. Do đó, điều luật đang bình luận quy định trách nhiệm của Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác về việc thực hành quyền công tố và kiểm sát tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan này.

Trên đây là các thông tin đầy đủ về vấn đề ủy thác điều tra, các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu qua bài viết. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho công việc và mục đích của bạn. Chúc bạn thành công!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments