Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022
Google search engine
Hometố tụng hình sựQuy định pháp luật đối với nhiệm vụ, quyền hạn và trách...

Quy định pháp luật đối với nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra sẽ có nhiệm vụ cùng với sẽ áp dụng các biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định và tiến hành điều tra tất cả những tội phạm xảy ra theo thẩm quyền. Cùng luật hình sự tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra nhé!

cơ quan điều tra
Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra

Khái niệm cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra là cơ quan mà tiến hành tố tụng cùng với sẽ có nhiệm vụ áp dụng đối với mọi biện pháp mà do Bộ luật tố tụng hình sự quy định cùng với lại tiến hành điều tra tất cả về những tội phạm xảy ra theo thẩm quyền.

Căn cứ theo những quy định tại điều 4 của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 thì hệ thống về Cơ quan Điều tra sẽ bao gồm: Cơ quan Điều tra của những Công an nhân dân; Cơ quan về Điều tra trong Quân đội nhân dân cùng với lại những cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong Công an nhân dân thì sẽ có cơ quan điều tra: Cơ quan cảnh sát sẽ điều tra Bộ công an cùng với cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh cùng với cấp huyện; Cơ quan an ninh về điều tra Bộ công an, cấp tỉnh cùng với lại cấp huyện.
Trong Quân đội nhân dân sẽ có những cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra về hình sự của bộ quốc phòng, Cơ quan an ninh điều tra về quân khu cùng với lại cấp tương đương.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có những cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra về Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra về Viện kiểm sát quân sự trung ương.
Ngoài ra khi mà tiến hành điều tra tất cả những tội phạm thì các cơ quan điều tra sẽ xác định tội phạm cùng với người mà đã thực hiện về hành vi phạm tội cùng với việc lập hồ sơ đề nghị truy tố; tìm ra những nguyên nhân cùng điều kiện về phạm tội; yêu cầu của cơ quan, tổ chức hữu quan có áp dụng về những biện pháp khắc phục cùng với ngăn ngừa. Những cơ quan khác mà được giao nhiệm vụ tiến hành về một số hoạt động điều tra trong khi mà làm nhiệm vụ của mình mà bị phát hiện sự việc về có dấu hiệu phạm tội thì sẽ tiến hành đến một số hoạt động điều tra ban đầu nhằm kịp thời giúp phát hiện tội phạm cùng với những người mà thực hiện về các hành vi phạm tội rồi chuyển hồ sơ cho những cơ quan điều tra mà có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.

Quy định pháp luật về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan điều tra

cơ quan điều tra
Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra

Kế thừa về những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 cùng với lại pháp lệnh tổ chức điều tra về hình sự năm 1989, cụ thể hóa về những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về những cơ quan điều tra, Pháp lệnh tổ chức về điều tra hình sự mà được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 20.8.2004 mà đã có quy định về các việc tổ chức điều tra hình sự như sau:

 • – Trong công an nhân dân sẽ có những cơ quan điều tra: Cơ quan về cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng với những cơ quan cảnh sát điều tra về công an cấp tỉnh; cơ quan cảnh sát mà điều tra công an cấp huyện cùng với lại những cơ quan an ninh điều tra Bộ công an cùng với cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh.
 • – Trong quân đội nhân dân sẽ có những cơ quan điều tra: cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng cùng với lại cơ quan điều tra hình sự quân khu cùng với cấp tương đương, Cơ quan điều tra về hình sự khu vực cùng với lại những cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng cùng với lại những cơ quan an ninh về điều tra quân khu cùng với cấp tương đương;
  – Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì sẽ có những cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra về Viện kiểm sát quân sự của trung ương.

Ngoài ra thì theo Pháp lệnh sẽ còn có một số cơ quan khác mà được giao nhiệm vụ tiến hành về một số hoạt động điều tra như là bộ đội biên phòng cùng hải quan, kiểm lâm cùng với lực lượng cảnh sát biển cùng với những cơ quan khác mà trong lực lượng công an nhân dân cùng với quân đội nhân dân.

Những điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra

 1. Nhiệm vụ cùng với quyền hạn của các cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
 • Tổ chức công tác trực ban hình sự cùng với tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cùng với kiến nghị khởi tố cùng với phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cùng với kiến nghị khởi tố về thuộc thẩm quyền về giải quyết của mình hoặc có thể là chuyển ngay đến những cơ quan mà có thẩm quyền để có thể giải quyết, hiệu lực của BLTTHS 2015.
  Khi cơ quan, tổ chức cùng với lại những cá nhân trực tiếp tố giác cùng với báo tin về tội phạm, kiến nghị khi mà khởi tố thì những Cơ quan về điều tra phải lập biên bản tiếp nhận cùng với ghi vào sổ tiếp nhận (quá trình mà tiếp nhận có thể ghi âm cùng ghi hình), nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận thì những cơ quan điều tra sẽ tiến hành phân loại cùng với xử lý:

 • Trường hợp mà phát hiện tố giác về tin báo về tội phạm cùng kiến nghị khởi tố mà không thuộc về thẩm quyền giải quyết cùa mình thì những cơ quan điều tra, cơ quan mà được giao nhiệm vụ khi mà tiến hành về một số hoạt động điều tra mà có trách nhiệm chuyển ngay tố giác cùng tin báo về tội phạm cùng với những kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu mà có liên quan đã tiếp nhận cho các Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
 • Kiến nghị với cơ quan cùng với những tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp mà khắc phục nguyên nhân cùng những điều kiện làm phát sinh tội phạm.
 • Tổ chức sơ kết cùng với lại tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác cùng với việc tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và công tác điều tra cùng với xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân.
 • Giải quyết khiếu nại cùng với tố cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
 1. Nhiệm vụ cùng với quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh
Cơ quan điều tra sẽ có nhiệm vụ cùng áp dụng các biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, tiến hành điều tra tất cả những tội phạm xảy ra theo thẩm quyền.
Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra
 • Tổ chức công tác trực ban hình sự cùng với việc tiếp nhận tố giác và tin báo về tội phạm mà kiến nghị khởi tố cùng với việc phân loại cùng với giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mà có kiến nghị khởi tố thuộc về thẩm quyền giải quyết của mình hay chuyển ngay đến những cơ quan có thẩm quyền để có giải quyết.
 • Hướng dẫn cùng với việc chỉ đạo nghiệp vụ điều tra cùng với kiểm tra về việc chấp hành pháp luật cùng với lại nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận cùng với giải quyết tố giác cùng tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cùng với công tác điều tra cùng với xử lý tội phạm đối với những Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện cùng với những hướng dẫn những cơ quan của lực lượng Cảnh sát nhân dân thuộc Công an cấp tỉnh mà được giao nhiệm vụ về tiến hành một số những hoạt động điều tra mà thực hiện hoạt động điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra.
 • Kiến nghị với cơ quan cùng với tổ chức hữu quan áp dụng về những biện pháp khắc phục nguyên nhân cùng với những điều kiện mà làm phát sinh tội phạm.
 • Tổ chức sơ kết cùng với lại tổng kết công tác tiếp nhận cùng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cùng với việc kiến nghị khởi tố và những công tác về điều tra, xử lý về những tội phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ cùng với quyền hạn của những Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện. 
 • Giải quyết khiếu nại cùng với việc tố cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nhiệm vụ cùng với những quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

 • Tổ chức công tác trực ban về hình sự cùng với việc tiếp nhận tố giác cùng với những tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cùng với phân loại cùng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cùng những kiến nghị mà khởi tố thuộc về thẩm quyền giải quyết của mình hoặc có thể là những chuyển ngay đến cơ quan mà có thẩm quyền để có thể được giải quyết, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan điều tra tiến hành phân loại và xử lý:

 • Tiến hành điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm mà đã quy định tại các chương từ Chương XIV cho đến Chương XXIV của Bộ luật Hình sự.
 • Kiến nghị với những cơ quan cùng với những tổ chức hữu quan có áp dụng biện pháp khắc phục về nguyên nhân cùng với lại điều kiện làm phát sinh tội phạm. 
 • Kiểm tra cùng với hướng dẫn Công an xã cùng phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ mà tiếp nhận cùng với kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác và tin báo về tội phạm, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Giải quyết khiếu nại cùng với lại tố cáo theo những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hy vọng là bài viết về quy định pháp luật đối với nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra sẽ có thể mang lại thật nhiều những thông tin cực kì hữu ích cho bạn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều tra.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments