Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeChưa phân loạiPhân biệt tội vô ý phạm tội và cố ý phạm tội

Phân biệt tội vô ý phạm tội và cố ý phạm tội

Có lỗi là một trong các yếu tố quan trọng để có thể được quan tâm trong các quan hệ pháp luật chẳng hạn như là quan hệ pháp luật hình sự hay quan hệ pháp luật dân sự. Cùng Luật Hình Sự tìm hiểu qua bài viết sau đây.

tội phạm rất nghiêm trọng
vô ý phạm tội

Khái niệm

Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội một trong những trường hợp sau đây:
Người vô ý phạm tội tuy sẽ thấy trước hành vi của mình có thể sẽ gây ra các hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng họ lại cho rằng các hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc là có thể ngăn ngừa được.
Người vô ý phạm tội tuy là không thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù là họ phải thấy trước cùng có thể thấy trước hậu quả đó.
Khoa học Luật hình sự thì có đặt ra một số các hình thức vô ý phạm tội sau đây:
Vô ý vì cẩu thả: đó là các trường hợp do cẩu thả mà người vô ý phạm tội có thể không thấy trước được các khả năng gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, mặc dù là phải thấy trước hay là có thể thấy trước. Tiêu chuẩn để có thể xác định được một người vô ý phạm tội phải thấy trước cùng với có thể thấy trước được các hậu quả gây nguy hiểm cho xã hội là căn cứ vào các hoàn cảnh cụ thể lúc xảy ra trong sự việc, một người bình thường thì cũng có thể thấy trước; ngoài ra thì vô ý phạm tội còn phải căn cứ vào độ tuổi, trình độ nhận thức cùng với trình độ văn hóa, tay nghề cùng chuyên môn…
Vô ý vì quá tự tin: là các trường hợp mà người vô ý phạm tội có thể thấy trước được các hành vi của mình nó sẽ có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên thì họ lại tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hay có thể ngăn ngừa được, tuy là hậu quả đó vẫn xảy ra. Các trường hợp mà vô ý phạm tội sẽ thường liên quan rất nhiều đến những người tội phạm nghiêm trọng hình sự trong quá trình các hoạt động chuyên môn cùng với nghiệp vụ của mình.

Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội một trong các trường hợp sau đây:
Người phạm tội nhận có các thức rõ hành vi của mình đó là nguy hiểm cho xã hội cùng với họ đã thấy trước hậu quả của hành vi đó cùng mong muốn hậu quả xảy ra.
Người phạm tội có nhận thức rõ được các hành vi của mình là có gây nguy hiểm cho xã hội cùng với họ thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra. Tuy là không mong muốn nhưng họ vẫn có ý thức để mặc cho các hậu quả xảy ra.
Các nhà khoa học pháp lý hình sự đã có các phân tích hình thức cố ý gây phạm tội như là: cố ý co dự mưu, cố ý đột xuất cùng với cố ý xác định, cố ý không xác định. Các việc xác định hình thức này không có ý nghĩa trong việc định tội mà nó còn có các ý nghĩa để có thể đánh giá về các tính chất cùng với các mức độ của hành vi khi mà xác định các khung hình phạt.
Cố ý có các dự mưu là các trường hợp trước khi mà thực hiện hành vi sẽ gây nguy hiểm cho xã hội cùng với người có các hành vi đó đã suy nghĩ cùng với tính toán rất cẩn thận, sau đó mới bắt tay vào việc thực hiện tội phạm.
Cố ý đột xuất là các trường hợp mà một người vừa có ý định phạm tội và đã thực hiện ngay ý định đó.
Cố ý xác định là các trường hợp trước khi mà thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội cùng với người có hành vi đã xác định được các hậu quả.
Cố ý không xác định là các trường hợp trước khi mà thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội cùng với người có hành vi không hình dung được chính xác các hậu quả sẽ xảy ra như thế nào.

Các trường hợp cố ý và vô ý phạm lỗi

Phân loại tội phạm và quy định pháp luật hiện hành về các loại tội phạm
vô ý phạm tội

Vô ý phạm lỗi

Vô ý phạm lỗi là lỗi một trong các trường hợp, chủ thể khi mà quyết định thực hiện các hành vi không ý thức được cùng với hành vi đó sẽ là các hành vi có tính chất phạm tội nhưng lại có đủ các điều kiện ý thức được. Theo các quy định tại điều 11 của bộ luật hình sự năm 2015 thì lỗi vô ý phạm tội là phân loại tội phạm trong các trường hợp dưới đây:
Người phạm tội tuy là sẽ thấy trước các hành vi của mình, nó có thể sẽ gây ra các hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng họ lại cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc là có thể ngăn ngừa được.
Người phạm tội sẽ không thể không thấy trước được các hành vi của mình và nó có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù là phải thấy trước cùng với có thể thấy trước hậu quả đó.
Các trường hợp phạm lỗi vô ý cùng với các dấu hiệu của lỗi vô ý sẽ bao gồm:
Các hành vi khách quan mà các chủ thể đã thực hiện là các hành vi có các tính chất phạm tội cùng với hành vi có các dấu hiệu khách quan mà cấu thành tội phạm đòi hỏi.
Các chủ thể đã lựa chọn các hành vi này do là không thể ý thức được các tính chất phạm tội của nó.
Các chủ thể có đủ các điều kiện cùng với ý thức được các tính chất phạm tội của hành vi lựa chọn cũng như có đủ các điều kiện lựa chọn cùng với hành vi khác không nguy hiểm cho xã hội.

Cố ý phạm lỗi

Cố ý phạm lỗi là trường hợp có một người nhận thức rõ về các hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà họ vẫn thực hiện cùng với mong muốn hay là tuy không mong muốn nhưng họ để mặc cho các thiệt hại xảy ra theo điều 364 của bộ luật tố tụng dân sự.
Các trường hợp về cố ý gây phạm lỗi
Theo các quy định tại điều 10 của bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về cố ý phạm lỗi trong các trường hợp sau đây:
Người phạm tội nhận có thức rõ về các hành vi của mình là gây nguy hiểm cho xã hội cùng với họ đã thấy trước được hậu quả của hành vi đó cùng với mong muốn các hậu quả xảy ra.
Người phạm tội có nhận thức rõ về các hành vi của mình là gây nguy hiểm cho xã hội cùng với thấy trước được các hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra. Tuy là không mong muốn nhưng họ vẫn có ý thức để mặc cho các hậu quả đó xảy ra.

Hy vọng bài viết về phân biệt tội vô ý phạm tội và cố ý phạm tội sẽ mang lại cho các bạn cực kì nhiều các thông tin hữu ích, giúp cho bạn có thể nắm về luật rõ hơn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments