Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
Hometội phạmQuy định pháp luật về tội xúi giục người khác hoặc giúp...

Quy định pháp luật về tội xúi giục người khác hoặc giúp người khác tự sát

Một trong những tội phạm về sức khỏe, tính mạng của con người rất nguy hiểm cho xã hội hiện nay là tội xúi giục người khác tự sát. Vậy Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát được quy định thế nào theo pháp luật Việt Nam? Và hình phạt đối với người phạm tội này cụ thể là như thế nào? Cùng Luật Hình sự tìm hiểu các vấn đề dưới đây.

Thế nào là xúi giục người khác tự sát

Xúi giục người khác tự sát được hiểu là hành vi của một người nhằm thúc đẩy người khác tự chấm dứt cuộc sống của họ. Còn giúp người khác tự sát là việc một người có hành vi nhằm tạo điều kiện cần thiết cho người khác tự chấm dứt cuộc sống của họ.

Yếu tố cấu thành tội xúi giục người khác tự sát

Mặt khách quan của tội phạm

  • – Hành vi: một trong các hành vi thúc đẩy người khác tự sát như việc kích động, dụ dỗ hay tạo động lực về mặt tinh thần; hành vi tạo điều kiện giúp cho một người tự sát như cung cấp công cụ, phương tiện hoặc chỉ dẫn cách thức và phương pháp tự sát.
    Tuy nhiên, các hành vi trên chỉ bổ trợ cho ý định tự sát trước đó, giúp nạn nhân đi đến quyết định tự sát mà nếu không có hành vi thúc đẩy hoặc sự giúp đỡ thì có thể nạn nhân sẽ không tự sát.
    Tội xúi giục người khác tự sát được cho là hoàn thành khi nạn nhân có hành vi tự sát. Hậu quả nạn nhân chết hay không không ảnh hưởng đến việc định tội danh.
  • – Hậu quả: Hậu quả là làm cho người khác tự sát.

Khách thể của tội phạm

tội xúi giục người khác tự sát
Quy định pháp luật về tội xúi giục người khác hoặc giúp người khác tự sát
  • Tội phạm xâm phạm đến tính mạng của người khác cần được bảo vệ (xâm phạm một cách gián tiếp).

Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi ở đây là lỗi cố ý.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội xúi giục người khác tự sát là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định.

Quy định pháp luật về tội xúi giục người khác tự sát

Theo quy định của BLHS 2015 thì mức hình phạt dành cho tội phạm này có hai khung, cụ thể như sau:
– Người phạm tội có thể chịu mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội mà có đủ các dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội xúi giục người khác tự sát nêu ở phần khách quan của tội phạm.
– Người phạm tội có thể chịu mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù giam nếu hành vi phạm tội đó khiến từ 02 người trở lên tự sát.

Phân biệt giữa tội bức tử với tội xúi giục người khác tự sát

Căn cứ pháp lý, khái niệm

Tội bức tử (Điều 130 BLHS 2015) có thể hiểu bức tử là hành vi của một người đối xử tàn ác, thường xuyên ngược đãi, ức hiếp hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, dẫn đến hậu quả là người đó tự sát.

Đối với tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát như chúng tôi đã trình bày ở trên (Điều 131 BLHS 2015), có 02 trường hợp phạm tội là xúi giục người khác tự sát (tức là cố ý thúc đẩy, kích động, dụ dỗ một người tự sát) và trường hợp giúp người khác tự sát (tức là cố ý tạo những điều kiện vật chất/ tinh thần cho người khác tự sát).

Dấu hiệu chủ thể của tội phạm

tội xúi giục người khác tự sát
Quy định pháp luật về tội xúi giục người khác hoặc giúp người khác tự sát

Chủ thể của tội bức tử là người có quan hệ lệ thuộc với nạn nhân, trong đó nạn nhân có thể lệ thuộc về kinh tế, bị ràng buộc quan hệ hôn nhân hay tín ngưỡng,…

Chủ thể của tội thứ hai là bất kể người nào có hành vi phạm tội.

Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội bức tử:
– Hành vi như đánh đập, bỏ đói, bỏ rét… nạn nhân hay thường xuyên ức hiếp, đối xử bất công với nạn nhân hoặc hành vi làm nhục gây tổn hại nghiêm trọng về nhân phẩm, danh dự của nạn nhân.
– Hậu quả là gây ra việc người đó tự sát. Hậu quả tự sát có quan hệ nhân quả với hành vi người phạm tội thực hiện. Tội bức tử không đòi hỏi dấu hiệu hậu quả là nạn nhân chết mà chỉ cần dấu hiệu hành vi.

Mặt khách quan của tội xúi giục người khác tự sát:

– Hành vi thúc đẩy người khác tự sát như hành vi kích động, dụ dỗ, lừa dối nạn nhân tự sát….; hành vi tạo điều kiện thuận lợi về vật chất như cung cấp thuốc độc,… hoặc tinh thần để giúp nạn nhân tự sát.
– Hậu quả là nạn nhân tự sát. Tội phạm này cũng không đòi hỏi hậu quả xảy ra. Hành vi của người phạm tội dẫn đến hậu quả việc tự sát của nạn nhân.

Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm

Tội bức tử thì lỗi ở đây là lỗi cố ý. Ngoài ra tội phạm này cũng có thể là lỗi vô ý vì quá tự tin. Trường hợp người phạm tội mong muốn nạn nhân tự sát thì sẽ chuyển hóa thành tội giết người (Điều 123 BLHS 2015).

Đối với tội xúi giục người khác tự sát thì lỗi là lỗi cố ý.

Khách thể của tội phạm

Tội bức tử xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của con người.
Tội xúi giục người khác tự sát xâm phạm quyền được sống của con người.

Hình phạt

Tội bức tử theo Điều 130 có 02 khung hình phạt chính: Khung hình phạt cơ bản là từ 02 năm đến 07 năm năm tù giam; Khung hình phạt tăng nặng từ 05 năm đến 12 năm tù giam nếu thuộc trường hợp phạm tội từ 02 người trở lên, hoặc nạn nhân là người dưới 16 tuổi hoặc đang có thai.
Tội xúi giục người khác tự sát theo Điều 131 cũng có 02 khung hình phạt chính: Khung hình phạt cơ bản là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 06 tháng đến 03 năm; Khung tăng nặng là từ 02 năm đến 07 năm phạt tù nếu trường hợp làm 02 người tự sát trở lên.

Trên đây là những chia sẻ về tội xúi giục người khác tự sát. Bạn có thể tham khảo thêm tội vô ý làm chết người. Chúc bạn thành công.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments