Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm tính mạng, nhân phẩm, danh dựXử lý hình sự đối với hành vi truyền bá văn hóa...

Xử lý hình sự đối với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là tệ nạn xã hội xuất hiện từ rất lâu, tinh vi và có nhiều hình thức biến tướng. Hành vi này đã gây ra những hậu quả tiêu cực đáng báo động cho toàn xã hội mà theo quy định của pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh. Bài viết sau đây, Luật hình sự sẽ làm rõ các quy định về xử lý hình sự đối với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển hay mua bán, tàng trữ nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền ững sách, báo, tranh, ảnh hay phim, nhạc hoặc các vật phẩm đồi trụy khác thể hiện nội dung tiêu cực, có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi truyền bá vật phẩm đồi trụy.

Yếu tố cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Để xác định một người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cần phải xác định đủ 04 yếu tố cấu thành cơ bản của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau:

          Một là, khách thể của tội phạm này. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không những xâm phạm tới trật tự công cộng mà còn xâm phạm tới các quy tắc đạo đức, thuần phong và mỹ tục của dân tộc.

          Hai là, chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là người đã từ đủ 16 tuổi trở lên và thỏa mãn điều kiện đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

          Ba là, mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với lỗi cố ý. Theo đó, người phạm tội nhận thức rõ được tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nhưng vẫn thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

          Bốn là, mặt khách quan của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thể hiện qua hành vi khách quan đó là hành vi truyền bá hay phổ biến cho người khác biết về các vật phẩm có tính chất đồi trụy bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như: làm ra, sao chép hay lưu hành, vận chuyển hoặc mua bán, tàng trữ sách, báo, tranh, ảnh hay phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhằm phổ biến hay bằng các hành vi khác để truyền bá vật phẩm đồi trụy.

          Sách, báo, tranh, ảnh hay phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm là những sách, báo, tranh, ảnh hay phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, có thể kích thích sự ham muốn tình dục đối với người đọc, xem, nghe chúng. Những loại sách, báo, tài liệu này có thể dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội khác như tội môi giới mại dâm.      

          Sách, báo, tranh, ảnh hay phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung có nội dung đồi trụy thể hiện lối sống ăn chơi, tiêu khiển, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, có nội dung mang tính xúc phạm danh dự, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

          Hành vi khách quan trên chỉ cấu thành tội phạm này khi có một trong các dấu hiệu pháp lý sau: Dung lượng dữ liệu được số hóa phải đạt từ 01 GB đến dưới 05 GB; số lượng sách in hay báo in từ 50 cho tới 100 đơn vị; số lượng ảnh bản giấy từ 100 ảnh cho đến 200 ảnh; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hay đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Quy định pháp luật về truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được pháp luật hình sự quy định cụ thể tại Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với 04 khoản truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, trong đó mức phạt cao nhất có thể bị áp dụng là 15 năm tù. Cụ thể quy định như sau:

“Điều 326 Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Hình phạt đối với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Theo pháp luật hình sự, người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử lý hình sự với các khung hình phạt tương ứng theo Điều 326 Bộ luật Hình sự, bao gồm có 04 khung hình phạt trong đó có 01 khung hình phạt bổ sung như sau:

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Hình phạt đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

          – Khung hình phạt 1: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng cho đến 100.000.000 đồng hay phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm.

          – Khung hình phạt 2: Phạt tù từ 03 năm tới 10 năm nếu có các tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

          – Khung hình phạt 3: Phạt tù từ 07 năm cho đến 15 năm khi người phạm tội có các tình tiết tại khoản 3 Điều này.

          Về hình phạt bổ sung tại khoản 4, ngoài việc bị áp dụng một trong số những hình phạt chính nêu trên, thì người phạm tội còn có thể sẽ bị: phạt tiền từ 5.000.000 đồng cho đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm.

Các biện pháp ngăn chặn hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Để ngăn chặn được hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cần kết hợp đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp sau:

          – Với thế hệ tầng lớp trẻ, cần phải tự rèn luyện tu dưỡng bản thân và tập cho mình lối sống lành mạnh; phải tránh xa các web site nhất là các văn hóa phẩm không lành mạnh; kiên định lập trường; nghiên cứu về giới tính thực sự một cách có khoa học và đặc biệt nên tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời mang tính lành mạnh.

          – Thường xuyên rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ xung, điều chỉnh hoàn thiện sao cho phù hợp với tình hình mới. 

          – Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa cũng như kinh doanh văn hóa; ngăn chặn văn hóa phẩm đồi trụy nhập lậu vào thị trường nước ta.

          – Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh thì cần phải chú trọng cả 3 yếu tố:Gia đình, nhà trường và xã hội nhằm giúp việc hình thành nhân cách và sự phát triển đúng đắn của lớp trẻ.

Trên đây là những thông tin tư vấn về việc xử lý hình sự đối với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà bạn cần biết. Nếu các bạn có bất cứ những câu hỏi thắc mắc nào thì đừng quên liên hệ cho Luật hình sự để được giải đáp kịp thời nhé./

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments