Hiện nay, trình trạng xuất hiện tràn lan những nhãn hiệu đã được bảo hộ để dán lên hàng hóa hay giới thiệu dịch vụ của mình làm khách hàng hiểu nhầm mình đang sử dụng hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Điều này gây ra những thiệt hại không nhỏ cho cả chủ sở hữu của nhãn hiệu cũng như người tiêu dùng.

tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

I- Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

1- Khái niệm

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là các hành vi trái phép xâm phạm quyền và lợi ích của chủ thể sở hữu đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

2- Khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của cá nhân, pháp nhân được pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định và bảo vệ. Tại Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Trong khi đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 53 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017) là nhãn hiệu (bao gồm: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu nổi tiếng) hoặc chỉ dẫn địa lý. Việc bảo vệ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở đây còn chưa phù hợp vì những đối tượng còn lại đều có thể bị xâm phạm và để lại những hậu quả nghiêm trọng cho chủ sở hữu.

3- Mặt khách quan:

-Người thực hiện hành vi muốn chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ với đối tượng sở hữu công nghiệp gồm: Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Việc chiếm đoạt được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: có hành vi sử dụng bất hợp pháp đối với các đối tượng là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

– Hành vi chiếm đoạt này có thể hiểu là sự chuyển dịch bất hợp pháp quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp từ cá nhân, tổ chức khác thành của mình và đồng thời làm chủ sở hữu của các đối tượng trên mất đi khả năng thực thế là thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng bị chiếm đoạt.

– Một số hành vi không được phép thực hiện khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu như sau:

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý

+ Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó

4- Chủ thể

Chủ thể của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là bất kỳ người nào có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Độ tuổi chịu trách nhiệm hành sự được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017):

-Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiệm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với một số tội phạm: tội giết người, tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm ngươi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cố ý gây thương tịch hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác,…

– Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Do đó, chủ thể của tội xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp là người từ 16 tuổi trở lên, còn độ tuổi đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà trong các tội danh được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017) thì không có liệt kê về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam.

5- Mặt chủ quan:

Người phạm tội hoặc pháp nhân phạm tội thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với lỗi cố ý. Cá nhân, pháp nhân nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

II- Hình phạt đối với tội xâm phạt quyền sở hữu công nghiệp:

Căn cứ theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điểm a Khoản 53 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017)

-Người nào có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

– Trường hợp người nào có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên, thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên, gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Pháp nhân thương mại phạm tội cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng.

– Pháp nhân thương mại có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên, thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên, gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

III- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết PTội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here