Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
HomeTội xâm phạm tính mạng, nhân phẩm, danh dựThế nào là vu khống và quy định pháp luật về tội...

Thế nào là vu khống và quy định pháp luật về tội vu khống

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng đã từng bị hiểu lầm hay bị nghi ngờ. Đối mặt với những trường hợp như vậy bạn có thể giải thích hoặc không, tuy nhiên một trường hợp nghiêm trọng về vấn về này là khi bạn bị vu khống, đây là tội danh đã được quy định trong luật pháp hiện tại và những người vu khống cho bạn có thể phải chịu hình phạt của pháp luật. Hãy cùng luật hình sự tham khảo bài viết dưới đây.

tội vu khống theo quy định của pháp luật
tội vu khống theo quy định của pháp luật

Khái niệm tội vu khống

Tội vu khống được xem là một (Hành vi) cố ý muốn đưa ra hoặc cố ý làm loan truyền những thông tin không đúng hoặc sai sự thật, có nội dung xúc phạm đến vấn đề về nhân phẩm, danh dự, sự uy tín của người khác bằng những hình thức đa dạng khác nhau như bằng cách truyền miệng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, hay qua đơn thư tố giác…

Yếu tố cấu thành tội vu khống

Xét về hành vi của tội vu khống:

+ Có hành vi bịa đặt nhằm mục đích là xúc phạm đến danh dự hoặc có thể gây thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật quy định của người khác. Hành vi này được thể hiện rõ qua việc, người phạm tội tự đặt ra và thực hiện hành vi loan truyền những điều không đúng, trái với sự thật và có những nội dung xuyên tạc, nhục mạ để xúc phạm đến vấn đề danh dự của người khác hoặc nhằm gây thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Người phạm tội có các hành vi này có thể tiến hành bằng cách nói thẳng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương thức như qua phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, hoặc nhắn tin qua điện thoại di động của nạn nhân,…

+ Có hành vi thực hiện việc lan truyền những điều đã biết rõ là bịa đặt với mục đích là xúc phạm đến danh dự hoặc gây ra các thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật quy định của người khác. Hành vi này được thể hiện rõ thông qua sự việc người khác biết rõ điều đó là chuyện bịa đặt(việc biết rõ xự việc mà mình loan truyền là bịa đặt được xác định là dấu hiệu bắt buộc) nhưng vẫn tiếp tục việc loan truyền điều bịa đặt đó cho người khác biết được.

+ Có thực hiện hành vi bịa đặt là người khác phạm tội và thực hiện hành vi tố cáo họ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp vào giải quyết. Điều này được biểu hiện qua hành động tự mình bịa ra rằng, người khác có các hành vi tiến hành một tội phạm nào đó và đã tố cáo họ trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như : Công an, hay Viện Kiểm sát…mặc dù xét đến thực tế thì người này rõ ràng không phải là người thực hiện hành vi phạm tội.

Xét về hậu quả gây ra:

Trong các trường hợp cụ thể thì các hành vi nêu trên nếu không nhằm mục đích xúc phạm đến vấn đề về danh dự người khác thì hậu quả gây ra ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp được quy định của người khác là dấu hiệu cơ bản có liên quan của tội danh này.

Quy định pháp luật về tội vu khống

Tội vu khống là tội danh được quy định cụ thể tại điều 156 của bộ luật hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung 2017

Điều luật mô tả rõ ràng và chính xác bằng hình thức liệt kê ra 03 dạng hành vi phạm tội vu khống. Đó là:

– Hành vi có tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm đến vấn đề về danh dự hoặc nhằm gây ra các thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác được quy định cụ thể trong luật;

– Hành vi có tính chất loan truyền những điều biết rõ đây toàn là bịa đặt nhằm xúc phạm đến vấn đề về danh dự hoặc nhằm gây ra các thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật quy định;

– Hành vi bịa đặt là hành vi mà người khác đã phạm tội và tiến hành việc tố cáo họ trước cơ quan nhà nước.

Người phạm tội có các hành vi như đưa ra những thông tin không đúng sự thật và có những nội dung gây hậu quả về tính chất là xúc phạm đến vấn đề về nhân phẩm, danh dự, và uy tín của người khác như đưa ra các thông tin người khác có hành vi thiếu đạo đức, hay cụ thể là có hành vi vi phạm pháp luật mặc dù biết rằng người đó không có hành vi này. Hình thức đưa ra những thông tin sai lệch nói trên có thể được tiến hành dưới những dạng khác nhau như truyền miệng, hay qua các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, hình thức viết đơn, hoặc thư tố giác…

Lỗi của người phạm tội vu khống được xem là lỗi cố ý. Người phạm tội vu khống biết rõ về những thông tin mình đưa ra là không đúng với sự thật nhưng đã thực hiện nhằm mục đích xúc phạm đến vấn đề về danh dự hoặc nhằm gây ra những thiệt hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp được pháp luật quy định của người khác. Theo Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi vu khống có thể được xem là hành vi tạo ra những thông tin sai sự thật và thực hiện việc loan truyền thông tin đó mặc dù đã biết đó là những thông tin sai sự thật và không có căn cứ chính xác. Hành vi vu khống cũng có thể chỉ xuất phát là hành vi loan truyền những thông tin sai sự thật do người khác đưa ra mặc dù họ biết đó là những thông tin không đúng. Nội dung của thông tin sai ấy thể hiện sự xúc phạm đến vấn đề về danh dự, uy tín, và gây thiệt hại đến các quyền, lợi ích khác hợp pháp của mọi người. Dạng đặc biệt được nhận ra của vu khống là hành vi bịa đặt ra chuyện người khác phạm tội và thực hiện hành vi tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Xử lí đối với tội vu khống

tội vu khống
tội vu khống

“Điều 122. Tội vu khống được quy định trong luật hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung 2017

1. Người nào tiến hành việc bịa đặt, loan truyền những dù đã biết rõ là thông tin bịa đặt nhằm xúc phạm đến vấn đề về danh dự hoặc gây ra các thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp được pháp luật quy định của người khác hoặc thực hiện việc bịa đặt là người khác phạm tội và có hành vi tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc nhận các mức án phạt tù có thời hạn từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội nằm trong các trường hợp được nêu ra sau đây, thì bị mức phạt tù từ một năm cho đến bảy năm:

a)  Phạm tội Có tổ chức;

b) Lợi dụng đến chức vụ, quyền hạn để thực hiện;

c) Gây ra hành vi đối với nhiều người;

d) Gây ra hành vi với ông, bà, cha, mẹ, những người dạy dỗ, người nuôi dưỡng, chăm sóc, và giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Gây ra hành vi đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội có tính chất rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị lãnh hình phạt là phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, hay cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc có thể làm công việc nhất định nào đó từ một năm đến năm năm.”

Tìm hiểu thêm về cưỡng dâm và những quy định của pháp luật về tội cưỡng dâm

Hậu quả đối với tội vu khống làm nhục người khác

Căn cứ vào các mức độ nghiêm trọng của hành vi, xem xét dựa vào thái độ, hay nhận thức, hoặc mục đích của việc làm đó(mong muốn có ý làm nhục người khác), cường độ và thời gian thực hiện kéo dài của hành vi xúc phạm, môi trường cụ thể diễn ra hành vi xúc phạm, sự tác động qua lại cụ thể đối với người bị hại, có thể bị xem xét đên việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định cụ thể tại Điều 121

Điều 121. Tội làm nhục người khác được quy định trong luật hình sự:

1. Người nào thực hiện hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến vấn đề về nhân phẩm, hay danh dự của người khác, thì sẽ bị phạt cảnh cáo, hay cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc có thể bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong số các trường hợp dưới đây sẽ bị phạt tù từ một năm cho đến ba năm:

a) Phạm tội có tần suất nhiều lần;

b) Gây ra hành vi đối với nhiều người;

c) Lợi dụng đến chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi;

d) Gây ra đối với người thi hành công vụ;

đ) Gây ra đối với người đã dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, và chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị xem xét cấm đảm nhiệm các chức vụ, và cấm hành nghề hoặc có thể là cấm làm công việc nhất định từ thời gian một năm đến năm năm.”

Hiện nay, pháp luật đã quy định rõ về tội vu khống và các hậu quả nếu kẻ đó vu khống bạn. Hãy sử dụng những thông tin hữu ích trên đây để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những lời vu khống, xúc phạm đến bạn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments