Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
Hometội phạmTội giả mạo trong công tác bị xử lý thế nào theo...

Tội giả mạo trong công tác bị xử lý thế nào theo quy định pháp luật

Ngoài tội lạm quyền, lộng quyền trong thi hành công vụ, giả mạo nơi làm việc cũng là tội danh và được đưa vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Tội giả mạo trong công tác được hiểu như thế nào? Để tìm hiểu chi tiết hơn hãy tham khảo bài viết sau của Luật hình sự.

tội giả mạo trong công tác
tội giả mạo trong công tác

Thế nào là giả mạo trong công tác


Giả mạo công việc là hành vi của một cá nhân, vì lợi ích cá nhân hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để sửa chữa hoặc giả mạo tài liệu, nội dung tài liệu và sản xuất hoặc phát hành tài liệu giả mạo. và sức mạnh.

Yếu tố cấu thành tội giả mạo trong công tác

Dấu hiệu pháp lý tội phạm


Tội giả mạo trong công tác cũng là tội tham nhũng, trong đó người phạm tội sử dụng quyền lực của mình mà không mưu cầu, không nhận hối lộ hoặc gây ảnh hưởng để người khác thoát khỏi quyền lực của mình. Sửa chữa, làm sai lệch tài liệu, nội dung tài liệu; lập hoặc ban hành văn bản sai sự thật; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.


Xét về mặt hành vi khách quan thì tội này tương tự như tội tham ô. Về phương thức, tội phạm này cũng giống như các tội phạm lạm quyền. Về động cơ, tội này cũng giống với các tội khác vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Xem thêm: đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính

Khách thể của tội phạm:

Đối tượng tác động của tội giả mạo trong công tác là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho thể chế, tổ chức yếu kém, mất uy tín. Vì vậy, những kẻ giả danh tội phạm tham nhũng đều bị nghiêm trị.
Đối tượng tác động của tội giả mạo trong công tác là giấy tờ, tài liệu, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. Kẻ gian tác động làm cho giấy tờ, tài liệu, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn bị sai lệch, không xác thực.

Mặt khách quan của tội phạm:


Đối với tội giả mạo trong công tác tại nơi làm việc thì mặt khách quan của dấu hiệu cũng là dấu hiệu quan trọng để xác định tội danh và phân biệt tội giả mạo trong công tác với các tội phạm khác.
(i) Các thủ đoạn phạm tội: lạm dụng quyền lực;
(ii) thực hiện một trong các hành động khách quan sau:
– Sửa chữa, làm sai lệch tài liệu và nội dung tài liệu.
– sản xuất và phân phối các tài liệu giả mạo;
– Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
(iii) Phương tiện vi phạm:
Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung cụ thể về số lượng văn bản sai bổ sung, tăng hình phạt như sau:
Lập, cấp chứng chỉ giả, số lượng chứng chỉ giả từ 02 đến 05 chứng chỉ, phạt tù từ 03 năm đến 10 năm;
Lập, cấp chứng chỉ giả, số lượng chứng chỉ giả từ 05 đến 10 chứng chỉ giả, mức án từ 07 năm đến 15 năm;
Người nào sản xuất, phân phối từ 11 loại giấy tờ giả trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
* Đối tượng: Những người có địa vị và quyền lực.

Mặt chủ quan của tội phạm

tội giả mạo trong công tác
tội giả mạo trong công tác


– Là lỗi cố ý trực tiếp do người phạm tội giả mạo trong công tác cho rằng hành vi của mình là nguy hại cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và hy vọng hậu quả xảy ra.
– Động cơ phạm tội giả mạo trong công tác là dấu hiệu bắt buộc, gian dối trong công việc không phải là tội phạm nếu người phạm tội thực hiện hành vi khách quan không phải vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Quy định pháp luật về tội giả mạo trong công tác


Theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2017, tội giả mạo trong công tác việc được quy định như sau:
1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung hồ sơ, tài liệu;
b) làm và phát tán tài liệu giả mạo;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.


2. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm:
a) có tổ chức;
b) Người có trách nhiệm sản xuất, ban hành văn bản, tài liệu;
c) Sản xuất, phân phối giấy giả, số lượng từ 02 tờ đến 05 tờ giấy giả.


3. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới bảy năm nhưng không quá mười lăm năm:
a) Sản xuất, phân phối giấy tờ giả từ 06 đến 10;
b) Phạm tội nhẹ hoặc tội nghiêm trọng.


4. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 12 năm nhưng không quá 20 năm:
a) Sản xuất, phát tán từ 11 loại giấy tờ giả trở lên;
b) Phạm tội giả mạo trong công tác rất nghiêm trọng hoặc tội giả mạo trong công tác đặc biệt nghiêm trọng.


5. Người vi phạm còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Do đó, đối với tội giả mạo trong công tác, mức án tối đa có thể lên đến 20 năm.

Khung hình phạt đối với tội giả mạo trong công tác


Người phạm tội giả mạo trong công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều 359 thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Tình tiết tăng nặng:
(i) Người nào phạm một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm:
– tổ chức;
– người vi phạm là người chịu trách nhiệm sản xuất hoặc ban hành các văn bản và tài liệu;
– Sản xuất, phân phối giấy tờ giả với số lượng từ 02 đến 05 loại giấy tờ giả.
(ii) Người nào phạm một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ 7 năm đến 15 năm:
– Giấy tờ giả, làm giả từ 05 đến 10 loại giấy tờ giả;
– Phạm tội nhẹ hơn hoặc tội nghiêm trọng.
(iii) Người nào phạm một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ 12 năm đến 20 năm:
– Sản xuất, phân phối từ 11 loại giấy tờ giả trở lên;
– Phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.
Người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, công tác từ 01 năm đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng. phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Tham khảo thêm: tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments