Thứ Bảy, Tháng Bảy 2, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếQuy định hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả...

Quy định hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp các trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh bất thường và khó có thể ứng biến kịp thời. Nhiều cá nhân đã giải quyết các rắc rối này một cách thiếu trách nhiệm vì bất kì lí do nào đó để dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, điều này đã được pháp luật quy định một cách rõ ràng trong luật. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với người đồng hành là luật hình sự tìm hiểu về nội dung này.

tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Thế nào là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là một trong những hành vi không thực hiện hoặc thực hiện một cách không đúng với nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây nên những hậu quả có tính chất nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân trong lãnh thổ Việt Nam.

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được xem như tội có cấu thành tội phạm vật chất.

Yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Xét về mặt khách quan của tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được đặc trưng nhận biết bằng ba dấu hiệu pháp lý bắt buộc dưới đây:

– Hành vi khách quan là loại hành vi không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng thực hiện không đúng nhiệm vụ đã được giao.

Không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao là trường hợp của người có chức vụ, quyền hạn không làm đúng những việc đã được xác định là nhiệm vụ thuộc phạm vi chức trách quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ cụ thể ghi trong công tác. Thực hiện không đúng các nội dung nhiệm vụ đã được giao là trường hợp đối với người có chức vụ, quyền hạn thực hiện một cách sai lệch hoặc không thực hiện một cách đầy đủ hoặc không kịp thời trách nhiệm, và quyền hạn thuộc cá nhân.

– Hậu quả về tính chất của tội phạm là hậu quả nghiêm trọng. Nội dung của BLHS năm 2015 đã được cụ thể hóa bằng việc quy định rõ ràng và chi tiết các mức độ thiệt hại như sau:

+ Gây nên chết người

+ Gây ra những thương tích hoặc gây nên những tổn hại cho sức khỏe của người khác với mức tỷ lệ tổn thương cho cơ thể đạt từ 61% trở lên;

+ Gây nên những thương tích hoặc gây ra các tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của cả những người này đạt từ 61% cho đến 121%;

+ Gây ra những thiệt hại về tài sản đạt giá trị từ 100.000.000 đồng cho đến dưới 500.000.000 đồng

Hành vi cấu thành tội phạm này khi gây ra các dấu hiệu liên quan đến một trong số các nội dung được nêu trên.

– Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi có tính thiếu trách nhiệm và hậu quả gây nên tính nghiêm trọng nêu trên là dấu hiệu có tính chất bắt buộc trong cấu thành tội phạm này.

Người có chức vụ, quyền hạn chỉ được xem là phạm tội với nội dung là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi xét đến trường hợp là họ có khả năng thực tế có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, bao gồm cả trong đó là năng lực công tác của bản thân các cá nhân và các điều kiện khách quan khác kèm theo.

* Chủ thể của tội phạm này được xem là một chủ thể đặc biệt, đó phải là người nắm giữ chức vụ, hay quyền hạn.

* Lỗi được xem xét đến của người phạm tội là lỗi vô ý, hay có thể là lỗi vô ý do cẩu thả hoặc có thể là lỗi vô ý vì quá tự tin.

* Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định cụ thể với 4 mức khung hình phạt riêng biệt theo từng mức độ.

Tìm hiểu thêm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụtham ô tài sản

Quy định pháp luật về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Theo điều 360, Bộ luật hình sự 2017 có những quy định cụ thể về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với nội dung như sau:

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì tính thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc trường hợp thực hiện không đúng với nội dung của nhiệm vụ được giao thuộc một trong số các trường hợp dưới đây, nếu các trường hợp không thuộc quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì sẽ phải chịu mức phạt cải tạo không giam giữ có thời hạn lên đến 03 năm hoặc có thể bị phạt tù từ 06 tháng cho đến 05 năm:

a) Gây nên hậu quả chết người;

b) Gây ra các thương tích hoặc gây nên những tổn hại liên quan đến sức khỏe của người khác mà tỷ lệ gây tổn thương cho cơ thể đạt từ 61% trở lên;

c) Gây ra các thương tích hoặc gây nên những tổn hại cho sức khỏe của trường hợp 02 người trở lên mà tính tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của những người này đạt từ 61% cho đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng cho đến giá trị dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong số các trường hợp được nêu dưới đây, thì bị phạt mức tù từ 03 năm cho đến 07 năm:

a) Hậu quả Làm chết 02 người;

b) Gây nên các thương tích hoặc gây ra các tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tính tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của những người này đạt từ 122% cho đến 200%;

c) Gây ra các thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500.000.000 đồng cho đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong số các trường hợp được đưa ra sau đây, thì bị phạt mức tù có thời hạn từ 07 năm đến 12 năm:

a) Hậu quả Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây nên các thương tích hoặc gây ra các tổn hại cho sức khỏe của từ 03 người trở lên mà tính tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của những người này đạt 201% trở lên;

c) Gây ra những thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội với loại tội phạm này còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc có thể cấm làm công việc nhất định có thời hạn từ 01 năm cho đến 05 năm

Như vậy, xét đến mức độ đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong thì mức phạt tù cao nhất sẽ lên đến thời hạn là 12 năm.

Khung hình phạt đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khung hình phạt
Khung hình phạt

Khung 1. Khung hình phạt có tính chất cơ bản với mức phạt cải tạo không giam giữ có thời hạn đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ có thời gian từ 06 tháng đến 05 năm.

Khung 2. Khung này có tính chất tăng nặng với mức hình phạt tù có thời hạn từ 03 năm cho đến 07 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong số các tình tiết có tính chất tăng nặng như sau: Hậu quả Làm chết 02 người; Gây nên những thương tích hoặc gây ra tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tính tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của những người này đạt từ 122% cho đến 200%; Gây thiệt hại về tài sản có giá trị xác định từ 500.000.000 đồng cho đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Khung 3. Khung có tính chất tăng nặng có mức phạt tù thời hạn từ 07 năm cho đến 12 năm được áp dụng cụ thể cho trường hợp phạm tội có chứa một trong số các tình tiết tăng nặng sau: hậu quả Làm chết 03 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây nên những tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tính tổng tỷ lệ tổn thương đối với cơ thể của những người này đạt từ 201% trở lên; Và Gây thiệt hại về tài sản có giá trị xác định từ 1.500.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội liên quan đến các nội dung được quy định còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc có thể cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Các thông tin mà chúng tôi tổng hợp được về quy định của pháp luật đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trên đây chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn những giá trị to lớn trong việc vận dụng pháp luật vào công việc và cuộc sống. Chúc các bạn thành công!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments