So sánh đăng ký nhãn hiệu và bản quyền

0
55
TIÊU CHÍNHÃN HIỆUBẢN QUYỂN
Phạm vi, nội dung đăng ký bảo hộ              Bảo hộ toàn diện từ hình thức (màu sắc, hình ảnh, chữ cái và toàn bộ yếu tố tạo thành logo) lẫn nội dung (bao gồm cả ngữ nghĩa).
Như vậy, nếu logo đăng ký ở dạng nhãn hiệu mà có dấu hiệu nhãn hiệu này trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn thì cần phải xem xét đến dấu hiệu chữ gồm có cấu trúc, nội dung, cách phát âm, font chữ, và cách sắp xếp tạo nên bố cục … Hàng hóa được xem là tương tự khi tương tự về bản chất, mục đích sử dụng, chức năng, kênh tiêu thụ. Như vậy, phạm vi bảo hộ của việc đăng ký nhãn hiệu logo rộng hơn
Đối với việc đăng ký bản quyền tác giả thì phạm vi bảo hộ sẽ yếu hơn.  Phạm vi bảo hộ này là bảo hộ hình thức tác phẩm (tức là những gì nhìn thấy được bằng mắt), không bảo hộ ý tưởng, nội dung. Chủ yếu hành vi xâm phạm quyền tác giả đánh vào các hành vi sao chép, chữ ký của tác giả, giả mạo tên, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả, …, nếu logo có dấu hiệu giống hệt hoặc giống đến mức tối đa thì người đó mới bị vi phạm bản quyền.
Như vậy, đối với các trường hợp đăng ký bản quyền tác giả mà có một doanh nghiệp cùng ngành lấy logo tương tự nhưng chỉ khác về mặt màu sắc, chữ cái hoặc chỉ là font chữ cũng không xem là vi phạm.
Thời hạn cấp Giấy  12 tháng Trong đó, bao gồm
– 01 tháng thẩm định hình thức;
– Sau khi thẩm định xong thì công bố trong thời hạn 02 tháng
– 09 tháng để thực hiện thẩm định nội dung.
Tuy nhiên, trên thực tế sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 18-24 tháng vì những lý do liên quan đến những sai sót về tài liệu: đơn đăng ký chưa đầy đủ cần sửa đổi, bổ sung, …
Chủ sử dụng sau khi nộp đơn và hồ sơ hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong thời hạn 15 ngày.  
Thời hạn bảo hộ  Bảo hộ nhãn hiệu trong thời hạn 10 năm, có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, tuy nhiên mỗi lần gia hạn là 10 năm.  Bảo hộ quyền tác giả được chia thành bảo hộ có thời hạn và vô thời hạn.
– Bảo hộ vô thời hạn với quyền nhân thân gắn với tác giả và không thể chuyển giao cho chủ thể khác.
– Bảo hộ có thời hạn nhất định đối với quyền tài sản; quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (quyền nhân thân có thể chuyển giao).
Đối với logo là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu; nếu logo chưa được công bố trong thời hạn là 25 năm kể từ khi được hình thành thì thời hạn bảo hộ là 100 năm.  
Hồ sơ đăng ký bảo hộMẫu logo đăng ký (cần được trình bày rõ nét: màu sắc, kích thước nhãn hiệu tối đa 8×8 cm, tối thiểu 2×2 cm, đường nét thiết kế, hình,…; Tờ khai đăng ký nhãn hiệu; Giấy ủy quyền cho bên thứ 3 (nếu có); ….Đối với bảo hộ quyền tác giả hồ sơ gồm:
– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
– Hai bản tác phẩm cần đăng ký (hai bản sao logo đã hoàn thiện); – Giấy ủy quyền cho bên thứ ba (nếu có);
– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền này do được thừa kế, chuyển giao từ người khác);
– Văn bản đồng ý của chủ thể sáng lập hoặc các chủ thể đồng sáng lập (nếu có);
– Văn bản đồng ý của các chủ thể đồng sở hữu nhãn hiệu, logo (nếu có).  

Căn cứ pháp lý

  • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022)
  • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here