Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
Hometố tụng hình sựQuy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm...

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát

Hệ thống của các cơ quan Viện kiểm sát sẽ được tổ chức theo đơn vị hành chính, sẽ gồm có Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với những Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với thành phố trực thuộc Trung ương (sẽ gọi tắt đó là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh), Viện kiểm sát của nhân dân huyện, quận, thị xã cùng với thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Cùng với luật hình sự tìm hiểu thêm nhé!

Nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát
Nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát

Chức năng của Viện kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân là một trong những cơ quan mà thực hành quyền công tố cùng với việc kiểm sát những hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân sẽ có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp cùng với pháp luật cùng với sẽ bảo vệ quyền con người cùng với quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa cùng với việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước cùng với lại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cùng cá nhân, sẽ góp phần bảo đảm về pháp luật và sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh cùng với thống nhất.

Chức năng thực hành về quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân sẽ là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng về hình sự để có thể thực hiện về việc buộc tội của Nhà nước đối với những người phạm tội và sẽ được thực hiện ngay từ khi mà giải quyết tố giác cùng tin báo về tội phạm cùng với kiến nghị khởi tố và trong suốt những quá trình mà khởi tố cùng với điều tra, truy tố cùng xét xử vụ án hình sự, thẩm quyền điều tra vụ án hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân sẽ thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm:

  • Mọi hành vi phạm tội cũng với những người phạm tội phải được phát hiện cùng với khởi tố, điều tra cùng truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh cùng với đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và sẽ không làm oan cho những người vô tội và sẽ không để lọt tội phạm cùng với những người phạm tội.
  • Không để những người nào bị khởi tố cùng với là bị bắt, tạm giữ, tạm giam cùng với bị hạn chế quyền của con người cùng với quyền công dân mà trái luật.

Chức năng kiểm sát về những hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân (điều 4 của Luật tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân ở năm 2014) là những hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để cớ thể kiểm sát về tính hợp pháp của những hành vi cùng với những quyết định của cơ quan, tổ chức cùng với những cá nhân trong những hoạt động tư pháp, sẽ được thực hiện ngay từ khi mà tiếp nhận cùng với việc giải quyết và tố giác về những tin báo về tội phạm cùng với những kiến nghị khởi tố và sẽ trong suốt những quá trình giải quyết các vụ án về hình sự; trong những việc giải quyết về vụ án hành chính cùng với vụ việc dân sự, hôn nhân cùng với lại gia đình, kinh doanh, thương mại cùng với lại lao động; việc thi hành án cùng với việc giải quyết khiếu nại cùng với tố cáo trong những hoạt động tư pháp; những hoạt động tư pháp khác theo các quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát theo quy định

Nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát
Nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát

Viện trưởng sẽ cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi cùng với lại những quyết định của mình, không được ủy quyền cho Kiểm sát viên để thực hiện nhiệm vụ cùng với quyền hạn của mình.
Nhiệm vụ cùng với lại quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát trong BLTTDS ở năm 2015 (Điều 57) sẽ là: Tổ chức cùng với lại chỉ đạo thực hiện các công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở trong TTDS; Quyết định về việc phân công Kiểm sát viên cùng với lại thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTDS, tham gia về phiên tòa xét xử vụ án dân sự cùng với lại những phiên họp giải quyết về việc dân sự theo các quy định của BLTTDS cùng với sẽ cần thông báo cho Tòa án; quyết định về việc phân công Kiểm tra viên sẽ tiến hành tố tụng đối với những vụ việc dân sự để có thể bảo đảm đúng những nguyên tắc mà đã quy định tại khoản 2 của Điều 16 của BLTTDS; Quyết định thay đổi của Kiểm sát viên cùng Kiểm tra viên cùng với việc Kháng nghị theo những thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm cùng với việc tái thẩm bản án, cùng với những quyết định của Tòa án theo các quy định của BLTTDS; Yêu cầu về những kiến nghị theo các quy định của BLTTDS; Giải quyết về khiếu nại cùng với sẽ cần tố cáo theo các quy định của BLTTDS; Thực hiện nhiệm vụ cùng với lại những quyền hạn khác theo những quy định của pháp luật, thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.
Khi mà viện trưởng vắng mặt thì sẽ có một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm thực hiện về những nhiệm vụ cùng với lại những quyền hạn của Viện trưởng, trừ việc như các quyền quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm cùng giám đốc thẩm cùng tái thẩm bản án cùng với những quyết định của Tòa án. Phó Viện trưởng sẽ cần chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về việc thực hiện những nhiệm vụ cùng với lại những quyền hạn mà được ủy nhiệm.

Nhiệm vụ cùng với lại quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát ở trong Luật TTHC năm 2015 (khoản 1 của Điều 42): Tổ chức cùng với việc chỉ đạo để thực hiện những công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong những hoạt động về tố tụng hành chính; Quyết định phân công về Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong những hoạt động TTHC, tham gia phiên tòa cùng với phiên họp giải quyết vụ án hành chính theo những quy định của Luật này cùng với lại những thông báo cho Tòa án biết.

Hy vọng là bài viết về quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin cũng với lại những kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments