Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
Hometội phạmNguyên tắc xử lý hình phạt đối với người dưới 18 tuổi...

Nguyên tắc xử lý hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Theo quy định của Pháp Luật người chưa đủ 18 tuổi là người chưa đủ tuổi vị thành niên, căn cứ vào khả năng nhận thức cũng như tính chất nguy hiểm của từng tội phạm để tiền hành truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như có những biện pháp đối với từng lứa tuổi từng khả năng nhận thức của mỗi đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Đối với quy định này về người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định rõ như thế nào trong Bộ Luật Hình Sự 2015 cùng chúng tôi kham khảo bài viết sau đây nhé.

người dưới 18 tuổi phạm tội
người dưới 18 tuổi phạm tội

Thế nào là người dưới 18 tuổi

Theo điều 18 tại Bộ luật hình sự 2015 người từ đủ 18 trở lên là người đủ tuổi vị thành niên, là người trưởng thành đủ khả năng ý thức đối với những hành vi mình thực hiện. Người chưa đủ 18 là ngươi chưa đủ tuổi vị thành niên nên có những hành vi phạm tội nhẹ nằm ở mức không trong các hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và cực ký nghiêm trọng sẽ có những biện pháp và mức truy cứu trách nhiệm hinh sự khác nhau tùy thuộc vào mức độ của từng hành vi

Đối với những người chưa đủ tuổi vị thành niên, pháp luật nước ta có quy định rõ các hình phạt như về Dân sự , hình sự, xử phạt tài chính,… đối với từng mức độ nguy hiểm

Xem thêm tại tội xâm phạm an ninh quốc gia

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi

Năng lực hành vi và năng lực pháp luật dân sự

Đối với những cá nhân , để có những năng lức hành vi năng lực chủ thể, được cấu thành bởi năng lực pháp luật và hành vi để tham gia vào quá trình giao tiếp giữa đôi bên , các mỗi quan hệ xã hội

Năng lực pháp luật dân sự

Theo điều 14 bộ luật hình sự quy định” năng lức pháo luật dân sự của từng ca nhân là có khả năng cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm quyền dân sự. Mọi cá nhân đều có trách nhiệm năng lực pháp luật dân sự như nhau, và có được từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó không còn sống.

người dưới 18 tuổi phạm tội
người dưới 18 tuổi phạm tội

Đối với công dân sẽ được nhà nước bảo vệ thông qua những quyền và nghĩa vụ dân sự sau :

 • Quyền nhân thân gắn liền với tài sản và không gắn với tài sản
 • Quyền thừa kế sở hữu và quyền đối với các loại tài sản khác
 • Tham gia vào nghĩa vụ quân sự và phát sinh từ nghĩa vụ đó
 • Đối với năng lực hành vi dân sự của cá nhân:
 • Theo điều 17 Bộ luật dân sự được quy định như saui: Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng , hành vi của mình được xác lập thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự, mỗi năng lực hành vi dân sự của cá nhân là không giống nhau, phụ thuộc vào rát nhiều yếu tố như : lứa tuổi thể chất của từng người:
 • + Đối với người trên 18 tuổi phạm tội
 • Ngươi đủ tuổi vị thành niên sẽ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ những trường hợp có bệnh về thân kinh không đủ trách nhiệm năng lực hành vi dân sự
 • +Đối với trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ được quy định như sau. khi xác lập thực hiện dao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý trừ những quy định phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân thường ngày
 • Đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không đủ năng lực hành vi dân sự sẽ được pháp luật căn cứ giảm nhẹ hình phạt , tùy vào mức độ năng nhẹ của hành vi mà gân ra.
 • Mất năng lực hành vi dân sự được quy định theo pháp luật là người mắc các bệnh về tâm thần, mắc các bệnh mà không thể nhận thức được trách nhiệm và hành vi của mình gây ra. Tòa án tuyên bố mất khả năng năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luật của tổ chức giám định.
 • Xem thêm tại pháp nhân thương mại

Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi

Theo điều 98 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Các hình phạt đối với những trường hợp dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng các biện pháp sau đây tùy vào từng trường hợp nguy hiểm và mức độ của từng hành vi gây nen

+ Cảnh cáo

+ Phạt hành chính

+ Cải tạo không giam giữ

+ Tù có thời hạn

Cảnh cáo đây là hình phạt nhẹ nhất đưa vào những hành vi không gây nguy hiểm cho xã hội và có các hành vi không gây ra thiệt hại

Phạt tiền đối những trường hợp áp dụng là hình phát đối với người từ đủ 16 đến 18 tuổi, theo luật quy định điều 99 của bộ luật hình sự phạt tiền không quá một phần hai mức tiền phạt mà luật quy định

Cải tạo không giam giữ hình phạt này sẽ được áp dụng đôi với những trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm những tội rất nghiêm trọng do vô ý và phạm tối ít nghiêm trọng. Khi áp dụng hình phạt này thì không khấu trừ thu nhập của người đó, thời hạn cải tạo không quá một phần hai thời hạn mà luật quy định

Tù có thời hạn , đây là mức phạt cao nhất đổi với những người từ 16 tới 18 tuổi khi bị phạm tội. Đối với những hành vi nguy hiểm theo luật quy định thì tù chung thân và tử hình là cáo nhất, đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội đây là hình phạt cao nhất

Các biện pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội pháp luật nhà nước sẽ có những biện pháp khoan hồng , răn đe cảnh cáo nhiều hơn là đưa là những mức hình phạt đối với người dưới 18 tuổi

Xem thêm tại Luật hình sự

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments