Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
Hometội phạmQuy định về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi...

Quy định về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mới nhất

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là làm trái nhiệm vụ được giao đối với người có chức năng, quyền hạn; là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, trước tiên ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan và tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật. Để tìm hiểu kĩ hơn về những điều này, hãy tham khảo bài viết của Luật hình sự.

lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Khái niệm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Lạm dụng chức năng, quyền hạn của trong việc thực thi chức năng bao gồm hành vi làm trái. Các hành vi trái với nhiệm vụ được giao có thể không đúng, không kịp thời, trái quy định của nhà nước hoặc điều lệ lao động.

Hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn là hành vi nguy hiểm trước hết phá hoại hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của trật tự pháp lý. có lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Trong luật hình sự Việt Nam,  hành vi lạm quyền, quyền hạn trong một số lĩnh vực đã được xác định là tội phạm cụ thể.

Yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Các dấu hiệu hợp pháp của hành vi lạm dụng chức vụ và quyền lực trong các chức vụ chính thức:

Khách thể của tội phạm:

Tội phạm làm tổn hại hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức xã hội, đồng thời làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và

Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi chức vụ, quyền hạn vi phạm công vụ. Trên thực tế, hành động trái với công vụ có thể có nghĩa là không làm trong trường hợp phải và có điều kiện để làm hoặc làm nhưng không hoàn toàn hoặc trái với quy định hoặc yêu cầu của công vụ.

Các quy định về dịch vụ công có thể tồn tại trong các quy định của luật, quy định nội bộ, đề án, quy định của ngành hoặc địa phương. Hành vi trái pháp luật của người thực hiện chức năng, quyền hạn sẽ gây tổn hại cụ thể đến lợi ích của xã hội và đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vì vậy, hậu quả nguy hiểm cho xã hội của điều này là một dấu hiệu pháp lý bắt buộc trong cấu thành của lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Đây là một loại tội phạm với những hậu quả khác nhau.

Đó có thể là thiệt hại về vật chất như sức khỏe, tài sản nhưng cũng có thể là phi vật chất như uy tín, danh dự, nhân phẩm …

Trong trường hợp có hậu quả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vi phạm công vụ được coi là tội phạm.

Thủ đoạn phạm tội: Lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Tức là người phạm tội sử dụng quyền hạn được giao làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội để thực hiện tội phạm.

Hành vi khách quan của tội phạm là là hành vi thi hành công vụ, tức là không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm: thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước

Quy định pháp luật về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Những người phạm tội nêu tại Điều 356, khoản 1, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù 15 năm.

Tình trạng trầm trọng hơn:

Về hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.  Bộ luật hình sự năm 2015 chuyển “tái phạm” thành “02 tội trở lên”, đồng thời chuyển tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng thành mức “bồi thường thiệt hại 200.000.000 đồng dưới 1.000.000 đồng.000 đồng. ”Đặc biệt, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Phạm tội hai lần trở lên;Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng.000 đồng.

Đối với khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm, Bộ luật Hình sự 2015 đã định lượng các tình tiết từ “gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” thành “gây thiệt hại về tài chính”.Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm và bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức phạt tiền đến 10.000.000 đồng). 3.000,000VNĐ đến 30,000,000VNĐ). Mức hình phạt đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác vi phạm công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc vụ lợi của nhà nước làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội hai lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng.000 đồng Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.Người vi phạm còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Xem thêm: tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments