Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm tính mạng, nhân phẩm, danh dựHung khí nguy hiểm là gì và mức xử phạt đối với...

Hung khí nguy hiểm là gì và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm

Trong quá trình phạm tội của các đối tượng gây án, nhiều trường hợp người tội phạm trong quá trình phạm tội có sử dụng các loại hung khí quy hiểm như dao, súng, thuốc nổ, bom,… Các loại vũ khí này có tính chất cực kì nguy hiểm vì gây nên xác thương lớn cho người và tài sản. Vì vậy luật pháp nước ta có những quy định cụ thể đối với những hành vi này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với luật hình sự tìm hiểu về hung khí nguy hiểm và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm.

hung khí nguy hiểm
hung khí nguy hiểm

Khái niệm hung khí nguy hiểm

Theo quy định được ban hành cụ thể tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 thì khi một người thực hiện hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ về các yếu tố gây thương tật dưới 11% cũng đã được xem là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu trường hợp tỷ lệ thương tật đạt từ 11% đến 30% là trường hợp phạm tội thuộc khoản 2 (loại tội phạm này có mức hình phạt từ hai năm cho đến bảy năm). Bởi vì, việc sử dụng đến hung khí nguy hiểm sẽ làm tăng lên các tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội nên điều này được xem như là tình tiết trong việc định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu thế nào là hung khí nguy hiểm thì trong thực tiễn quá trình xét xử thời gian qua còn có nhiều sự nhận thức khác nhau. Không chỉ nhận thức được đưa ra của những người tiến hành tố tụng mà ngay cả đối với hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với vấn đề này cũng chứa đựng nhiều điều không hợp lí và những điều bất ổn về mặt lý luận cũng như trong việc đối chiếu với tinh thần quan trọng của pháp luật thực định.

Tại tiểu mục 3.1 thuộc Mục 3 của Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề: “Dùng hung khí nguy hiểm theo quy định cụ thể tại điểm a thuộc khoản 1 Điều 104 của BLHS là trường hợp sử dụng vũ khí hoặc các phương tiện nguy hiểm theo hướng dẫn chi tiết tại các tiểu 2.1 và 2.2 thuộc mục 2 nằm trong Phần I của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ban hành ngày 17.4.2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét đến tính chất cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đối với sức khỏe của người khác”. Tại nội dung các tiểu mục 2.1 và 2.2 thuộc mục 2 nằm trong Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP đã nêu trên hướng dẫn cụ thể: “2.1. Vũ khí được xem là một trong các loại vũ khí được quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế quản lý về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP vào ngày 12.8.1996 của Chính phủ). 2.2. Phương tiện nguy hiểm được hiểu là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm mục đích là phục vụ cho cuộc sống của con người (trong quá trình sản xuất, trong haotj động sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội thực hiện chế tạo nhằm vào mục đích làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật đã có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội bằng cách nào đó có được và nếu trường hợp sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó để thực hiện hành vi tấn công người khác thì sẽ gây nên nguy hiểm đến tính mạng hoặc gây nguy hiểm đối với sức khỏe của người bị tấn công. a. Về công cụ, hay dụng cụ: Ví dụ: như búa đinh, các loại dao phay, các loại dao sắc, nhọn… b. Về vật mà người phạm tội có thể chế tạo ra: Ví dụ: thanh sắt đã được mài nhọn, côn gỗ… c. Về vật đã có sẵn trong tự nhiên được sử dụng: Ví dụ: gạch, hay đá, đoạn gậy cứng, thanh sắt…”.

Tìm hiểu về tội gây rối trật tự công cộng

Đặc điểm của hung khí nguy hiểm

Về nội dung liên quan đến hung khí nguy hiểm, được hiểu là các vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm, trong đó:

– Vũ khí được quy định theo Điều 3 về Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, các vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm:

+) Vũ khí có tính chất quân dụng bao gồm như:

a) Súng cầm tay hạng nhỏ là loại vũ khí được thiết kế cho các cá nhân có thể sử dụng bao gồm các loại súng ngắn, súng trường, hay súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có các tính năng, tác dụng tương tự như nhau được sử dụng;

b) Vũ khí hạng nhẹ bao gồm các loại súng đại liên, hay súng cối có đường kính dưới 100 mi-li-mét, (mm), súng ĐKZ, hay là súng máy phòng không dưới 23 mi-li-mét (mm), hoặc súng phóng lựu, tên lửa chống tăng cá nhân, đối với tên lửa phòng không vác vai, hoặc các loại vũ khí hạng nhẹ khác có các tính năng, và tác dụng tương tự;

c) Các loại bom, hay mìn, hoặc lựu đạn, đạn, cũng có thể là ngư lôi, thủy lôi, bên cạnh đó còn có hỏa cụ;

d) Vũ khí không thuộc danh mục các loại vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng các loại vũ khí này có tính năng, hay tác dụng tương tự như các loại vũ khí có tính chất quân dụng được sử dụng.

+) Súng săn là loại súng dùng cho trường hợp để săn bắn gồm các loại súng kíp, súng hơi, hay các loại súng khác có tính năng, và tác dụng tương tự.

+) Vũ khí thô sơ được xem xét bao gồm các loại như dao găm, kiếm, hay các loại giáo, mác, lưỡi lê, cũng có thể là đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, hoặc nỏ.

+) Vũ khí thể thao xét đến là súng và các loại vũ khí thô sơ dùng cho quá trình để luyện tập, thi đấu thể thao.

+) Bên cạnh đó là Các loại vũ khí khác có tính năng, hay tác dụng tương tự:  là loại vũ khí khi sử dụng điều có khả năng gây ra các thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ đối với con người, gây nên các thiệt hại về tài sản, và ảnh hưởng đến môi trường tương tự như các loại vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, hay vũ khí thể.

– Phương tiện nguy hiểm được xem như là các công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống của con người (trong quá trình sản xuất, hay trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội đã chế tạo ra được nhằm mục đích làm phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có thể là vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được bằng cách nào đó và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nên những nguy hiểm liên quan đến tính mạng hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bị tấn công.

Quy định pháp luật về hung khí nguy hiểm trong tội cố ý gây thương tích

Xét đến quy định của pháp luật tại Điểm 3.1 Điều 3 thuộc Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP có nội dung cụ thể như sau:

“Dùng hung khí nguy hiểm” được quy định tại điểm a khoản 1 thuộc Điều 104 của Bộ luật hình sự được ban hành hiện nay nêu rõ, là trường hợp dùng vũ khí hoặc các phương tiện gây nguy hiểm theo hướng dẫn tại nội dung được ghi tại các tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ban hành vào ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét đến việc cố ý gây thương tích hoặc có thể gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo đó thì:

2.1. “Vũ khí” được xem là một trong các loại vũ khí được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Quy chế về việc quản lý vũ khí, các vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo là Nghị định số 47/CP vào ngày 12/8/1996 của Chính phủ).

2.2. “Phương tiện nguy hiểm” được xem như là công cụ, hay dụng cụ được chế tạo ra nhằm mục đích là phục vụ cho cuộc sống của con người (trong quá trình sản xuất, hay trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội có thể chế tạo ra nhằm mục đích là làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật đã có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được bằng cách nào đó và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó để thực hiện hành vi tấn công người khác thì sẽ gây nên nguy hiểm đến tính mạng hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bị tấn công.

a. Về công cụ, và dụng cụ có thể sử dụng như

Ví dụ: như các loại búa đinh, dao phay, hoặc có thể là các loại dao sắc, nhọn…

b. Về vật mà người phạm tội có thể chế tạo ra được như

Ví dụ: thanh sắt mài nhọn, hay các loại côn gỗ…

c. Về vật đã có sẵn trong tự nhiên được sử dụng như

Ví dụ: gạch, đá, hay các đoạn gậy cứng, chắc, hoặc thanh sắt…”

Trên đây là các thông tin quan trọng mà bạn cần nắm về hung khí nguy hiểm, hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hung khí nguy hiểm và những vấn đề cần tránh.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments