Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Google search engine
Hometội phạmQuy định về hành vi phá hủy công trình cơ sở phương...

Quy định về hành vi phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Phá hủy công trình, cơ sở cùng với lại những phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là sẽ là những hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc có thể là phương tiện giao thông vận tải cùng với thông tin – liên lạc cùng với những công trình điện cùng dẫn chất đốt cùng với công trình thủy lợi. Cùng luật hình sự tìm hiểu thêm về thế nào là phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia nhé!

hành vi phá hủy công trình
hành vi phá hủy công trình

Thế nào là phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Phá hủy công trình cùng với những phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia sẽ được hiểu là những hành vi mà làm tiêu hủy một phần hoặc có thể là toàn bộ (mất một phần hay có thể là toàn bộ những giá trị sử dụng) các công trình hoặc có thể là phương tiện giao thông vận tải cùng với những thông tin-liên lạc, công trình điện cùng dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc có thể là công trình quan trọng khác mà về an ninh, quốc phòng cùng với kinh tế, khoa học-kỹ thuật cùng văn hóa và xã hội (nếu mà nó không nhằm vào mục đích chống chính quyền nhân dân) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hành vi phá hủy công trình, an toàn lao động.

Quy định pháp luật về phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

hành vi phá hủy công trình
hành vi phá hủy công trình

Khoản 1 của điều 303 BLHS năm 2015 đã có quy định: Người nào mà phá hủy công trình cùng cơ sở hoặc có thể là phương tiện giao thông vận tải cùng với thông tin, liên lạc, công trình điện cùng dẫn chất đốt cùng với những công trình thủy lợi hoặc các công trình quan trọng khác mà về quốc phòng, an ninh cùng kinh tế cùng khoa học – kỹ thuật cùng với văn hóa và xã hội. Nếu mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm cho đến là 12 năm, hành vi phá hủy công trình.

Qua những quy định ở trên đã cho thấy, các chủ thể của những tội phạm này sẽ là người mà có các năng lực cùng với trách nhiệm hình sự cùng với việc đạt độ tuổi do luật đã quy định (từ đủ 14 tuổi trở lên).

Khách thể của tội phạm

Tội phạm mà xâm phạm sự an toàn của những công trình, cơ sở cùng với những phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia cùng với những xâm phạm sở hữu nhà nước, hành vi phá hủy công trình.

Ngoài đối tượng tác động sẽ là những công trình cùng với những phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, Điều 303 BLHS của năm 2015 đã có bổ sung cơ sở quan trọng về an ninh quốc gia cho đầy đủ những đối tượng cần được bảo vệ của những Điều luật này, vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự.

Mặt khách quan của tội phạm

Là hành vi phá hủy công trình cùng với cơ sở hoặc có thể là phương tiện giao thông vận tải cùng với những thông tin – liên lạc cùng với những công trình điện, dẫn chất đốt cùng với công trình thủy lợi hoặc có thể là những công trình quan trọng khác về quốc phòng cùng với những an ninh, kinh tế cùng với khoa học- kỹ thuật, văn hóa và cùng xã hội.

Những hành vi mà khách quan này phải không nhằm chống chính quyền nhân dân, nếu không thì sẽ cấu thành việc Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó được quy định tại Điều 114 BLHS của năm 2015.

Mặt chủ quan của tội phạm

Những người mà phạm tội sẽ cần phải thực những hiện hành vi với lỗi cố ý.

Về hình phạt

Trong điều 303 BLHS của năm 2015 đã có quy định vẫn gồm 2 khung hình phạt chính giống như là quy định của Điều 231 BLHS ở năm 1999; trong đó thì khung 1 sẽ là khung cấu thành cơ bản (ở khoản 1), với những hình phạt tù từ ba năm cho đến là mười hai năm, khung 2 sẽ là khung hình phạt mà tăng nặng (khoản 2), với những hình phạt tù mười năm cho đến là hai mươi năm cùng với tù chung thân. Ngoài ra sẽ còn những quy định hình phạt bổ sung ngay trong khoản 4 của Điều 303 (những người phạm tội sẽ còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm cho đến là 05 năm).

Như vậy, nên tại khoản 2 của Điều 303 đã bỏ hình phạt tử hình đối với những tội phạm này. Việc mà quy định bỏ những hình phạt tử hình sẽ nhằm thể chế hóa lại những chủ trương lớn của Đảng cùng với lại Nhà nước ta đó sẽ là thu hẹp về phạm vi quy định đã áp dụng về những hình phạt tử hình mà đã được ghi nhận trong nhiều văn kiện quan trọng; nó còn thể hiện tính nhân đạo trong pháp luật hình sự của nước Việt Nam ta, đồng thời thì nó cũng phù hợp với những xu hướng chung của các nước ở trên thế giới.

Điểm đáng chú ý có lẽ là khoản 3 của Điều luật này sẽ có quy định hình phạt đối với những người mà chuẩn bị phạm tội này sẽ là từ 01 năm cho đến 05 năm. Việc quy định như vậy sẽ thể hiện những sự tiến bộ về mặt kỹ thuật lập pháp trong pháp luật hình sự của Việt Nam.

Một điểm mới nữa tại khoản 2 của Điều 303 đã cụ thể hóa về tình tiết định khung tăng nặng “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” bằng những hậu quả cụ thể, như là: Làm công trình, cơ sở cùng với lại những phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng cùng với ngưng hoạt động và làm chết 3 người trở lên cùng với việc đã gây thương tích hoặc có thể sẽ là gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người cùng với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người sẽ 61% trở lên; gây thương tích hoặc có thể sẽ gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này sẽ 200% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên.

Hy vọng là bài viết về quy định về hành vi phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin cũng với lại những kiến thức thật là thú vị về hành vi phá hủy công trình!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments