Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
Google search engine
HomeChưa phân loạiCó những loại nhãn hiệu nào?

Có những loại nhãn hiệu nào?

I – Khái niệm nhãn hiệu

– Theo Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu được giải thích là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

– Theo khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chỉ khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của một tổ chức, cá nhân,…mới được bảo hộ nhãn hiệu.

II – Các loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu có thể được chia làm nhiều loại, căn cứ vắo các tiêu chí phân loại khác nhau.

* Phân loại thứ nhất: căn cứ vào hình thức thể hiện của dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu, nhãn hiệu được chia làm ba loại: nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu hình, nhãn hiệu kết hợp cả chữ và hình.

– Nhãn hiệu chữ: là các nhãn hiệu bao gồm một hoặc nhiều chữ cái, một hoặc nhiều tiếng, một hoặc nhiều từ, một cụm từ hoặc câu. Nhãn hiệu chữ có thể bao gồm cả chữ số và chữ cái.

– Nhãn hiệu hình: là các nhãn hiệu thể hiện qua đường nét, màu sắc, hình vẽ, ảnh chụp, hình khối, biểu tượng.

– Nhãn hiệu kêt hợp cả chữ và hình: là các nhãn hiệu được tạo thành từ các đường nét, màu sắc và chữ cái.

* Phân loại thứ hai: dựa trên tiêu chí chức năng của nhãn hiệu, nhãn hiệu có thể được phân loại thành nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu liên kết.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóá, dịch vụ của thành viên của một tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với các hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể thường được đăng kí bởi một hiệp hội hoặc một tập thể mà các thành viên của nó có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể đề quảng bá sản phẩm của mình. Hiệp hội hay tổ chức đó sẽ thiết lập hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn nhất định (thường là tiêu chuẩn về chất lượng của hàng hoá, dịch vụ) để cho phép các tổ chức, cá nhân là thành viên của hiệp hội,tổ chức đó sử dụng nhãn hiệu tập thể nếu họ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn chung nêu trên.

* Phân loại thứ ba: Dựa trên tiêu chí danh tiếng và tính phổ biến của nhãn hiệu, nhãn hiệu có thê được phân loại thành nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu thông thường: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tô chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu. Ở một góc độ xem xét, nhãn hiệu thông thường mang tính truyền thống và cơ bản, chứa đựng bản chất và vai trò rõ nét nhất của nhãn hiệu là yếu tố chỉ dẫn khách hàng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ.
Mức độ biết đến của người tiêu dùng đối với dấu hiệu đăng kí nhãn hiệu thông thường không phải là yếu tố cơ bản, điều kiện để đăng kí nhãn hiệu. Để được bảo hộ là nhãn hiệu, các dấu hiệu này chỉ cần đáp ứng các điều kiện về tính phân biệt và không thuộc trường hợp không được bảo hộ theo quy định của pháp luật.
Nhãn hiệu nổi tiếng: Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trong bộ phận công chúng liên quan trên một lãnh thổ nhất định thông qua quá trình nhãn hiệu này được sử dụng liên tục trên thị trường. Khác với nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiễn sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng kí. Khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng “được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng kí”.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments