Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
Hometội phạmCấu thành tội phạm là gì và các yếu tố cấu thành...

Cấu thành tội phạm là gì và các yếu tố cấu thành tội phạm

Những dấu hiệu mà được dùng để mô tả tội phạm phải vừa đã giúp phản ánh được đầy đủ các tính nguy hiểm của tội phạm cụ thể cùng với vừa đủ cho phép có thể phân biệt tội phạm này với những tội phạm khác. Đó là một trong những dấu hiệu cần, đủ cùng đặc trưng cho tội phạm cụ thể. Đối với mỗi tội thì sẽ cần đòi hỏi phải có một trong các cấu thành tội phạm cơ bản cùng với các về nguyên tắc chỉ có thể có một cấu thành tội phạm cơ bản.

dấu hiệu tội phạm và những thông tin cần biết
cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là gì?

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu pháp lý đặc trưng của một tội phạm cụ thể. Cùng với các dấu hiệu đấy cần phải phản ánh đúng bản chất của tội phạm cụ thể và cần phải có các tác dụng phân biệt tội phạm này với lại tội phạm khác .
Cấu thành tội phạm là phải có các dấu hiệu bắt buộc. Dấu hiệu bắt buộc thì gồm dấu hiệu bắt buộc chung của tất cả mọi cấu thành cùng với các dấu hiệu bắt buộc riêng của từng cấu thành tội phạm cụ thể. Dấu hiệu bắt buộc chung thì gồm hành vi cùng lỗi, năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi. Các dấu hiệu bắt buộc riêng sẽ bao gồm các dấu hiệu phản ánh bản chất riêng biệt của các tội phạm cụ thể như là lợi dụng chức vu cùng quyền hạn, dấu hiệu làm nghề nhất định như là kinh doanh trái phép cùng với các dấu hiệu địa điểm qua biên giới

Ý nghĩa của cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm có các ý nghĩa như là làm rõ các đặc điểm pháp lý của tội phạm cùng có các tác dụng định tội khi tội phạm xảy ra cùng với để phân biệt tội phạm này đối với các tội phạm khác. Nếu mà chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu các tội phạm mà lại không nghiên cứu cấu thành tội phạm thì có thể sẽ không thể truy cứu các trách nhiệm hình sự đối với một người phạm tội. Vì vậy nên nếu muốn định tội danh một cách chính xác nhất thì sẽ cần nắm vững cấu thành tội phạm.

Các yếu tố cấu thành tội phạm

cấu thành tội phạm
cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm cần phải có đầy đủ yếu tố như là: Yếu tố khách thể cùng yếu tố chủ thể yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan:

 • Khách thể của tội phạm là các quan hệ xã hội đã được luật hình sự bảo vệ cùng với bị tội phạm xâm hại cùng gây thiệt hại hay là đe dọa gây thiệt hại
 • Mặt khách quan của tôi phạm đó là các biểu hiện của bên ngoài người tội phạm. Mặt khách quan thì sẽ bao gồm các dấu hiệu như là các hành vi nguy hiểm cho xã hội cùng với các hậu quả tác hại do tội phạm gây ra cùng các mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm, hậu quả do hành vi đó gây ra cùng thời gian cùng địa điểm hay các công cụ phương tiện thực hiện tội phạm.
 • Mặt chủ quan của tội phạm đó là các biểu hiện bên trong của tội phạm, là những thái độ tâm lý của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm sẽ gồm các dấu hiệu lỗi cùng động cơ và mục đích của tội phạm.
 • Chủ thể của tội phạm là những người cụ thể thực hiện các hành vi phạm tội cùng theo các mà theo các quy định của luật hình sự mà họ sẽ cần phải chịu các trách nhiệm về hành vi đó. Cùng với chủ thể của tội phạm sẽ cần phải là người có đủ các năng lực trách nhiệm hình sự cùng như là cùng với đủ độ tuổi theo các quy định mà pháp luật hình sự đã quy định.

Cấu thành tội phạm tội giết người

cấu thành tội phạm
cấu thành tội phạm
 • Chủ thể của các tội như giết người là người đã có các năng lực trách nhiệm hình sự cùng họ sẽ với đạt độ tuổi theo các luật định và đều có các khả năng trở thành chủ thể của tội giết người. Theo những quy định của các bộ luật hình sự phân loại tội phạm là người từ đủ 14 tuổi trở lên cùng với họ có các năng lực trách nhiệm hình sự thì về tội phạm sẽ cực kì nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Người mà từ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu các trách nhiệm hình sự về tội phạm.
 • Khách thể
  Khách thể là những quan hệ nhân thân mà nội dung đó là quyền sống của con người cùng với các đối tượng tác động của tội phạm là con người
 • Mặt khách quan
  Có các hành vi tước đoạt mạng sống của người khác và được thể hiện qua các hành vi dùng mọi thủ đoạn và nhằm làm cho người khác chấm dứt sự sống. Tuy nhiên nếu mà có thể vượt quá các giới hạn phòng vệ chính đáng mà đã làm chết người thì có thể cấu thành các tội như giết người do vượt quá các giới hạn phòng vệ chính đáng. Các hành vi làm chết người sẽ được thực hiện bằng các hình thức như sau:
 • Hành động: thể hiện qua các việc mà người phạm tội đã cố tình thực hiện cùng với các hành vi mà pháp luật đã không cho phép nhằm làm tước đoạt mạng sống của người khác.
 • Không hành động: được thể hiện qua việc mà người phạm tội đã không thực hiện các nghĩa vụ phải làm để có thể cứu giúp người khác nhằm giết người. Thông thường thì tội phạm sẽ được thực hiện trong các trường hợp bằng cách là lợi dụng nghề nghiệp.
  Hậu quả.
  Các hành vi mà nhằm tước đoạt tính mạng của người khác thì thông thường sẽ gây ra các hậu quả trực tiếp làm cho nạn nhân chấm dứt sự sống. Tuy nhiên nếu chỉ cần có các hành vi mà người phạm tội đã thực hiện cùng với có các mục đích là chấm dứt sự sống của nạn nhân thì đó đều được coi như là đã cấu thành tội phạm giết người đù hậu quả chết người có xảy ra hay không.
 • Mặt chủ quan:
  Lỗi do những người phạm tội đó là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp:
  Lỗi cố ý trực tiếp đó là khi người phạm tội sẽ thấy trước được những hậu quả chết người hoặc có thể xảy ra nhưng mà vì họ mong muốn các hậu quả đó sẽ xảy ra nên là họ đã thực hiện với các hành vi phạm tội.
  Lỗi cố ý gián tiếp đó là người phạm tội nhận có các thức được về các hành vi của mình cùng với cũng có thể là gây ra các nguy hiểm đến tính mạng của người khác cùng thấy trước được các hậu quả chết người nó có thể xảy ra nhưng mà do để có thể đạt được các mục đích của mình nên là họ đã đã có các ý thức để mặc cho các hậu quả đó xảy ra.

Cấu thành tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 • Thứ nhất là chủ thể thực hiện tội phạm:
  Theo các quy định tại điều 12 BLHS về tuổi chịu các trách nhiệm hình sự thì đối với các tội như là lừa đảo cùng với chiếm đoạt tài sản cùng chủ thể của tội phạm sẽ không phải là những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đó là chỉ có người mà trên 16 tuổi thì họ mới phải chịu các trách nhiệm hình sự về tội này.
 • Thứ hai, khách thể của tội phạm:
  Khách thể của các tội như là lừa đảo cùng với chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như là các tội có các tính chất chiếm đoạt khác, nhưng mà tội lừa đảo cùng với chiếm đoạt tài sản mà không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến các quan hệ sở hữu.
 • Thứ ba, mặt khách quan của tội phạm:
  Lừa đảo chiếm đoạt các tài sản đó là hành vi của một người bằng thủ đoạn gian dối cùng với chiếm đoạt tài sản của người khác. Các thủ đoạn gian dối đã được thể hiện bằng những hành vi cụ thể nhằm có thể đánh lừa chủ sở hữu hay là người quản lý tài sản. Thủ đoạn gian dối của những người phạm tội bao giờ thì cũng sẽ phải có trước khi mà có việc giao tài sản giữa người bị hại cùng với người phạm tội thì mới mới là các hành vi lừa đảo cùng chiếm đoạt tài sản, nếu mà thủ đoạn gian dối lại có sau khi mà người phạm tội nhận được các tài sản thì đó không phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà các thủ đoạn gian dối đó nó có thể là các hành vi che giấu tội phạm hay là hành vi phạm tội khác như là tội lạm dụng tín nhiệm cùng chiếm đoạt tài sản.
 • Mặt chủ quan của tội phạm:
  Người phạm tội cố ý sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Với tội này thì sẽ không thể diễn ra dưới các hình thức lỗi vô ý.

Một số ví dụ về cấu thành tội phạm

A đã dùng dao dâm nhiều nhát vào B, làm cho B bị mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Trong ví dụ này thì các nếu động cơ phạm tội của A là do A thích C nhưng mà C không thích A mà C lại thích B. Vậy nên A căm ghét B đến nỗi muốn giết B để được gần gũi với C. Như vậy nên các hành vi như là đâm nhiều nhát vào B của A vì động cơ cùng mục đích là muốn B chết. Hành vi này là đủ các yếu tố cấu để thành tội giết người.

Hy vọng là bài viết về cấu thành tội phạm là gì và các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những thông tin cùng với những kiến thức giúp cho bạn hiểu về luật hơn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments