Ma túy là loại chất gây nghiện nguy hiểm nên bị cấm lưu thông trong thị trường theo quy định của pháp luật. Bất kỳ chủ thể nào thực hiện các hành vi bất hợp pháp liên quan tới hàng hóa cấm là ma túy thì đều bị truy tố hình sự.

I-Khái niệm các tội phạm về ma túy

Ma túy là loại chất gây nghiện nguy hiểm với những quy định rất nghiêm ngặt. Vi phạm các quy định về chế độ quản lí các chất ma túy không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của Nhà nước mà còn góp phần tạo ra lớp người nghiện, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của nòi giống và ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Vì các tác hại lâu dài và các hành vi vi phạm quy định về chế độ quản lí chất ma túy nên mọi hành vi vi phạm ở bất kỳ khâu nào của quá trình quản lí chất ma túy đều bị quy định là tội phạm.

Nên có thể định nghĩa: Các tội phạm về ma túy là hành vi cố ý xâm phạm chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà nước.

1-Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm về ma túy là chế độ quản lí các chất ma túy của Nhà nước ở tất cả các khâu của quá trình quản lí. Các tội phạm này có đối tượng là các chất ma túy và các vật dụng phục vụ sản xuất và sử dụng chất ma túy.

Các chất ma túy là đối tượng của các tội phạm về ma túy, bao gồm chất ma túy theo nghĩa hẹp là chất gây nghiện và chất hướng thần, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng dẫn, cây có chứa ma túy. Vì vậy chất ma túy có thể chia làm hai nhóm: [1] Các chất ma túy; [2] Các tiền chất.

Các dạng chất ma túy thường gặp:

+ Heroine;

+ MDMA;

+ Cần sa và các chế phẩm từ cần sa;

+ Lá khát (lá cây Catha edulis)

+ Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện;

+ Cao côca;

+ Lá cây cồca (lá của cây côca – lá chưa dùng để chiết xuất);

+ Cocaine;

+ Methamphetamine, Amphetamine

2- Mặt khách quan của tội phạm:

2.1- Hành vi khách quan của các tội phạm về ma túy

Hành vi khách quan của các tội phạm về ma túy tuy khác nhau về hình thức thể hiện cụ thể, về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội nhưng giống nhau ở chỗ đều là những hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quy định quản lí các chất ma túy. Có thể đó là những hành vi của những người có trách nhiệm trong quản lí các chất ma túy đã không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc ngoài phạm vị những quy định về quản lí các chất ma túy hoặc là những hành vi thực hiện những điều mà Nhà nước cấm làm.

Các tội phạm về ma túy bao gồm năm nhóm hành vi sau:

– Trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy;

– Các hành vi sản xuất trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép ma túy; vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy;

– Tàng trữ, vận chuyển, mua, bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy;

– Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;

– Hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

2.2- Hậu quả của các tội phạm về ma túy

Hậu quả mà các tội phạm về ma tuý có thể gây ra là rất nghiêm trọng về nhiều mặt. Tuy nhiên, các tội phạm về ma tuý đều được quy định là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Hậu quả không được qui định là dấu hiệu trong cấu thành tội phạm của những tội phạm này.

2.3- Mặt chủ quan của tội phạm

Đối với tội phạm về ma túy, đa số lỗi của người thực hiện là lỗi cố ý trực tiếp (các tội phạm quy định ở các điều từ Điều 247 đến Điều 255, Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 2015). Lỗi của người phạm các tội quy định tại Điều 256 và Điều 259 có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

2.4- Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của hầu hết tội phạm về ma tuý là chủ thể bình thường; riêng tội được quy định tại Điều 259 Bộ luật Hình sự năm 2015 đòi hỏi chủ thể đặc biệt.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự của Công ty Luật TNHH Everest 

II- Đặc điểm của các tội phạm về ma túy

Tội phạm về ma tuý bao gồm nhiều loại hành vi phạm tội khác nhau nhưng đều có chung hai đặc điểm cơ bản:

[1] Tính nguy hiểm cho xã hội của các tội phạm về ma tuý thể hiện ở sự đe dọa nghiêm trọng đến sức khoẻ và sự phát triển bình thường của con người cũng như đến hạnh phúc gia đình và trật tự công cộng nói chung;

[2] Các tội phạm về ma tuý đều có chung đối tượng là các chất ma tuý (hoặc liên quan đến các chất ma tuý). Đó là các chất có khả năng gây nghiện cao cho người sử dụng. làm cho người nghiện không chỉ bị lệ thuộc vào chất đó mà còn làm cho họ bị tổn hại về nhiều mặt và thậm chí còn có thể đẩy họ vào con đường phạm tội để có tiền thoả mãn cơn nghiện.

III- Hình phạt đối vói các tội phạm về ma tuý

Hình phạt cho các tội phạm về ma túy thường rất nghiêm khác vì đây là nhóm tội có tính nguy hiểm cao. Hầu hết các tội phạm ma túy là các tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

– Hình phạt chính được quy định cho tất cả tội phạm về ma túy là hình phạt tù từ 01 đến 02 năm, trừ tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 247 Bộ luật Hình sự năm 2015 (khởi điểm là 06 tháng) và tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 259 Bộ luật Hình sự năm 2015 (khởi điểm có thể là hình phạt tiền).

– Hình phạt tử hình được quy định đối với 3 tội danh (tại các Điều 248, Điều 250 và Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

– Hình phạt tù chung thân được quy định đối với 06 tội danh gồm các Điều 249, Điều 252, Điều 253, Điều 255, Điều 257, Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 2015.

– Đối với 4 tội danh khác, mức cao nhất của hình phạt tù được quy định trong khoảng từ 7 đến 15 năm.

Ngoài ra còn có các hình phạt bổ sung gồm:

-Cấm đảm nhiệm những chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (từ 01 đến 05 năm);

– Tịch thu (một phần hoặc toàn bộ) tài sản;

– Quản chế hoặc cấm cư trú (từ 01 đến 05 năm).

tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

IV- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Các tội phạm về ma túy được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Các tội phạm về ma túy có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here