Hiện nay, nhu cầu bồi dưỡng văn hóa tại các thành phố ngày càng tăng. Chính vì vậy mà nhiều trung tâm bồi dưỡng văn hóa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng văn hóa của mọi người. Vì vậy, để thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa thì cần tuân thủ điều kiện gì và thủ tục thành lập sẽ như thế nào?

ITrung tâm bồi dưỡng văn hóa là gì?

Bồi dưỡng là hoạt động bổ trợ, trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức,  kỹ năng học tập, làm việc. Văn hóa ở đây mang nhiều ý nghĩa song trong trường hợp này văn hóa được đề cập đến là kiến thức trong các lĩnh vực được giáo dục trên ghế nhà trường.

Từ đó có thể hiểu bồi dưỡng văn hóa là các hoạt động bổ trợ, trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức ngoài giờ học trên ghế nhà trường. Hay còn có thể gọi là hoạt động học thêm, dạy thêm.

II- Điều kiện mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa:

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định như sau:

Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vì hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học nên hoạt động bồi dưỡng văn hóa được xem là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, không thuộc trường học không phải đăng ký kinh doanh nên việc kinh doanh trong trường hợp này phải đáp ứng những điều kiện để được thực hiện hoạt động.

Thứ nhất về cách thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa, là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục vì vậy phải đáp ứng những điều kiện giống như một doanh nghiệp để được thực hiện hoạt động. Pháp luật không quy định về mô hình kinh doanh của trung tâm bồi dưỡng vì vậy sẽ có hai lựa chọn là mô hình kinh doanh hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Nếu thành lập theo hộ kinh doanh thì số lượng lao động không được vượt quá 10 người. Còn trong trường hợp thành lập trung tâm bồi dưỡng có trên 10 giáo viên hoặc quy mô vừa và lớn thì nên lựa chọn mô hình doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế.

Thứ hai, về người tổ chức dạy thêm, học thêm. Căn cứ Điều 9 Thông tư 17/2012/TT – BGDĐT:

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 quy định này.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Thứ ba, về yêu cầu đối với người dạy thêm. Căn cứ Điều 8 Thông tư 17/2012/TT – BGDĐT:

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm

1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khoẻ.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy định này (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

Thứ tư, về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm phải đảm bảo theo quy định của pháp luật:

+ Địa điểm thành lập trung tâm bồi dưỡng đảm bảo an toàn cho người dạy và người học tránh nơi có hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; gần địa hình hiểm trở như xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh.

+ Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

+ Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT.

+ Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT.

+ Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

III-  Thủ tục xin cấp giấy phép mở trung tâm

Về hồ sơ bao gồm:

– Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

[a] Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

[b] Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

[c] Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

– Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

[a] Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

[b] Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

[c] Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

[d] Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

[đ] Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

[e] Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Nơi gửi hồ sơ:

Về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

+ Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here