Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếBảo hiểm y tế là gì và cập nhật quy định mới...

Bảo hiểm y tế là gì và cập nhật quy định mới nhất về bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế không chỉ là công cụ giúp bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn cả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vậy hãy cùng bài viết tìm hiểu  bảo hiểm y tế là gì? Quy định mới nhất về bảo hiểm này như thế nào nhé.

bảo hiểm y tế
Quy định mới nhất về bảo hiểm y tế

Khái niệm bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế được Nhà nước quy định nhằm thúc đẩy sự đóng góp của cá nhân, tổ chức, tập thể và cả toàn xã hội, phục vụ mục đích đó là chăm lo sức khoẻ, khám và chữa bệnh cho người dân.

          Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì có thể hiểu bảo hiểm này là một trong những hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với các trường hợp theo quy định pháp luật để chăm sóc sức khỏe, không nhằm mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý. Như vậy, đây chính là loại hình bảo hiểm nằm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của  cộng đồng. Theo đó, người đóng bảo hiểm sẽ được chi trả một phần hay toàn bộ chi phí khám bệnh, điều trị, phục hồi sức khỏe,…  khi xảy ra tai nạn, ốm đau.

          Về bản chất đây là một chế độ của bảo hiểm xã hội, nên có 2 hình thức đó là bắt buộc và tự nguyện với các đối tượng nhất định theo quy định của Luật này.

Ý nghĩa của bảo hiểm y tế

Với sự phát triển của toàn xã hội, ngày nay Nhà nước đang thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm y tế nói riêng, bởi lẽ xuất phát từ chính quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và những ý nghĩa thiết thực mà nó mang lại như sau:

         – Đảm bảo cho sự công bằng về chăm sóc sức khỏe đối với tất cả mọi người đặc biệt là những người nghèo, cận nghèo và các đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất, chăm sóc sức khỏe khó khăn, thiếu thốn.

          – Chế độ bảo hiểm này còn góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội thông qua việc hỗ trợ người cận nghèo tham gia được bảo hiểm.

          – Đây là phương thức hữu hiệu nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro, khắc phục khó khăn khi bị ốm đau, bệnh tật.

          Thêm vào đó, chế độ bảo hiểm này còn giúp chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm, tiền thuốc và chăm sóc cho người bệnh có thẻ khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng tuyến đã đăng ký. Từ đó, giúp người bệnh giảm được bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi bị ốm đau.

Những quy định mới nhất về bảo hiểm y tế

Về đối tượng tham gia đóng, thì theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 bao gồm các đối tượng sau:

            – Nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng  gồm có công chức, viên chức hay người lao động ký hợp đồng có thời hạn hoặc không thời hạn với những doanh nghiệp, người hoạt động không chuyên trách ở bộ phận xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật…

            – Nhóm đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng là những người đang được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hay những người đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp,…

            – Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hay hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các  đối tượng chính sách,…

            – Nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm như hộ gia đình cận nghèo hay học sinh, sinh viên,…

bảo hiểm y tế
Đóng bảo hiểm theo hộ gia đình

            – Nhóm  đối tượng tham gia theo hộ gia đình gồm những người thuộc trong cùng một hộ gia đình và loại trừ các đối tượng thuộc các nhóm đối tượng kể trên.

            Về mức đóng, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014  thì cụ thể:

            – Đối với các nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng và nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng thì mức đóng được xác định là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng.

            – Đối với nhóm đối tượng hộ gia đình thì người thứ nhất mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Với mục đích thúc đẩy những người trong gia đình đều tham gia đóng nên pháp luật quy định người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; riêng từ người thứ năm trở đi mức đóng sẽ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

            – Đối với nhóm đối tượng do Ngân sách nhà nước đóng thì trường hợp người thuộc hộ gia đình cận nghèo thì có mức hỗ trợ tối thiểu là 70% tiền lương cơ sở; còn học sinh, sinh viên hay hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp mà có mức thu nhập trung bình thì có mức hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền lương cơ sở.

            Về mức hưởng sẽ có hai trường hợp đó là:

            – Trường hợp khám, chữa bệnh theo đúng tuyến: Mức hưởng sẽ từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh mà thuộc danh mục chi trả tùy theo từng đối tượng.

            – Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến: Mức hưởng sẽ từ 40% – 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định (tùy từng trường hợp)

Quy định pháp luật đối với tội gian lận bảo hiểm y tế

Tội gian lận bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 bao gồm 04 khoản quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Trong đó, người phạm tội có thể bị áp dụng mức phạt từ cao nhất đến 10 năm, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn có  thể bị áp dụng hình phạt bổ sung tại khoản 4 Điều này. Cụ thể quy định như sau:

bảo hiểm y tế
Tội gian lận

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là những thông tin tư vấn về bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế mà bạn cần biết. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì đừng quên liên hệ tới Luật hình sự để được giải đáp kịp thời nhé./

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments