Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Google search engine
HomeTội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếAn ninh chính trị là gì quy định về bảo vệ an...

An ninh chính trị là gì quy định về bảo vệ an ninh chính trị hiện nay

Từ xưa đến nay, vấn đề bảo vệ an ninh chính trị là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có tính chiến lược trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây vừa là trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, vừa là trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức Đảng và của toàn thể các cán bộ, đảng viên. Cùng Luật Hình sự tìm hiểu an ninh chính trị là gì và những quy định về bảo vệ an ninh chính trị qua bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm an ninh chính trị

Đây là sự phát triển một cách ổn định và vững chắc của chế độ chính trị của một quốc gia; đồng thời đó là sự bất khả xâm phạm đến những quyền cơ bản của quốc gia đó. Đây là một bộ phận quan trọng nhất của an ninh quốc gia và quyết định sự tồn vong của quốc gia, dân tộc đó.
Ở Việt nam, theo cuốn Từ điển Luật học của NXB Tư pháp thì an ninh chính trị còn được hiểu như sau:

– Là sự ổn định về chính trị, ổn định nền tảng tư tưởng thể chế chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, an toàn nội bộ, thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

 • – Là sự an toàn trong đối ngoại, chống sự xâm phạm chủ quyền quốc gia và sự can thiệp vào công việc nội bộ của VN;

– Là việc thực hiện đường lối chính trị một cách đúng đắn, phòng ngừa và ngăn chặn sự xuyên tạc của các thế lực phản động và làm chệch hướng phát triển;

 • – Chống sự phân chia làm suy yếu sự thống nhất đất nước;

– Phòng ngừa và ngăn chặn sự xâm phạm hay đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.

Các khái niệm liên quan đến an ninh chính trị

Khái niệm an ninh chính trị chúng tôi đã nêu ở phần trên, vậy những khái niệm liên quan đến vấn đề này mà chúng ta cần quan tâm là gì? Cùng tìm hiểu các khái niệm như an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ, an ninh nông thôn, cộng đồng an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội.

An ninh chính trị
An ninh chính trị là gì quy định về bảo vệ an ninh chính trị hiện nay

An ninh kinh tế

 • Đây là một bộ phận của an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh kinh tế là những hoạt động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống lại âm mưu, hành động phá hoại kinh tế đất nước của các thế lực thù địch; đấu tranh chống lại các tội phạm kinh tế; bảo vệ và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự an toàn của các đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, đội ngũ quản lý và bí mật kinh tế.

An ninh lãnh thổ

 • An ninh lãnh thổ được hiểu là sự an toàn về chính trị, xã hội trên toàn bộ lãnh thổ của quốc gia. Đây cũng là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.

An ninh nông thôn

 • Đây là sự phát triển ổn định và vững chắc về chính trị, kinh tế, tư tưởng – văn hoá – xã hội ở nông thôn, đồng thời, các tổ chức Đảng, chính quyền và quần chúng hoạt động một cách hiệu quả, không xảy ra các vụ việc gây mất ổn định.

An ninh quốc gia

 • An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển vững mạnh về xã hội, dân cư, về kinh tế, văn hoá, giáo dục và khả năng phòng thủ đất nước; đồng thời đó là sự bảo đảm trật tự đời sống lao động, sinh hoạt của dân cư theo pháp luật.

Cộng đồng an ninh-chính trị

An ninh tư tưởng – văn hóa

 • Đây là sự ổn định và phát triển của tư tưởng văn hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

An ninh xã hội

 • An ninh xã hội là sự phát triển của xã hội một cách có tổ chức, kỉ cương trên cơ sở các quy phạm pháp luật.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ như thế nào

An ninh chính trị
An ninh chính trị là gì quy định về bảo vệ an ninh chính trị hiện nay
 • Ở nước ta, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là công tác luôn được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quan tâm và chỉ đạo. Vào ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành ra Quy định số 126-QĐ/TW về Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thay thế cho Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X về Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đồng thời, ban Tổ chức Trung ương cũng ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW.
  Theo các văn bản trên thì các công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã có bổ sung thêm nhiều nội dung mới chặt chẽ hơn. Đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đã chuyển trọng tâm từ xem xét lịch sử sang hướng nắm bắt và giải quyết các vấn đề chính trị gắn liền với việc phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.
 • Một dẫn chứng cụ thể là trong quá trình chuẩn bị để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Thành ủy Hà Nội đã rất quan tâm triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bằng cách tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các đội ngũ cán bộ và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt về thực hiện những quy định mới này.

Bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã có hướng dẫn các cấp ủy đảng để triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ khi xem xét nhân sự; thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực của cán bộ theo quy định. Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên; xử lý những bất cập về công nhận văn bằng và phòng ngừa gian dối trong kê khai lý lịch,…

Các biện pháp tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Như chúng ta đều biết thì việc bảo vệ chính trị nội bộ là một công tác mang tính thầm lặng. Đây vừa là nhiệm vụ của đội ngũ các cán bộ chuyên trách và người đứng đầu cấp ủy, vừa là nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, không phải ở đâu, lúc nào vấn đề này cũng được quan tâm sát sao. Hơn nữa, việc thẩm định hồ sơ nhân sự mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nên rất khó khăn trong công tác triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác hoàn toàn.

Vậy để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ thì cần chú trọng những vấn đề gì? Trước hết chúng ta cần bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên và ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận các cán bộ, đảng viên. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thì phải lấy phòng ngừa là chính, do đó nhiệm vụ hàng đầu là thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chất lượng các chỉ đạo của Trung ương về rà soát, thẩm tra, thẩm định hồ sơ nhân sự theo đúng quy trình quy định.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về công tác bảo vệ an ninh chính trị và các quy định xoay quanh vấn đề này. Hy vọng những kiến thức, thông tin trên sẽ bổ ích với bạn, giúp bạn phần nào hiểu được an ninh chính trị là gì và những định hướng, công tác bảo vệ an ninh chính trị của nước ta trong tình hình xã hội hiện nay. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một trong những tội phạm liên quan đến bảo vệ an ninh chính trị quốc gia rất phổ biến ở nước ta đó là tội tham nhũng để có thêm kiến thức pháp luật. Chúc bạn thành công!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments