Trách nhiệm các của cơ quan, cá nhân khi thực hiện quyết định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát

Các quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ra trong quá trình điều tra rất đa dạng và liên quan đến nhiều loại chủ thể khác nhau.

Các quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ra trong quá trình điều tra rất đa dạng và liên quan đến nhiều loại chủ thể khác nhau.Đấu tranh phòng, chng tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, cơ quan, t chức, cá nhân có nghĩa vụ phải thực hiện.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Cơ sở pháp lý:

Tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tại điều 168 có quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát. Cụ thể:

Điều 168. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; trường hợp không chấp hành mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Nghĩa vụ của cơ quan, t chức, cá nhân

Theo quy định tại khoản 4 điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định:

“Cơ quan Nhà nước, tổ chúc và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan, người có thầm quyền tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ”.

Đấu tranh phòng, chng tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó, Nhà nước mà đại diện là các cơ quan chuyên trách của mình đóng vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, trong công cuộc đấu tranh phòng, chng tội phạm, sự hỗ trợ của xã hội, của các cơ quan, tổ chúc và cá nhân cũng gốp phần không nhỏ.

Do đó, khi có yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một s hoạt động điều tra, Viện kim sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, cơ quan, t chức, cá nhân có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh quyết định, yêu cầu này.

Các cơ quan tổ chức không thực hiện nghĩa vụ sẽ như thế nào?

Điều luật, ngoài việc quy định nghĩa vụ của cơ quan, t chức, cá nhân thì chế tài cũng được quy định ghi nhận chính thức. Theo đó, nếu cơ quan t chúc, cá nhân không chấp hành mà không vì lí do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy định này. Thực tế cho thấy, có nhiều văn bn, tài liệu của cơ quan, tổ chc, cá nhân có tính mật và vô cùng quan trọng đi với họ.

Quyền hạn yêu cầu giao loại tài liệu nào vừa đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đảm bo không xâm phạm đến quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn đang là vấn đề được các nhà khoa học quan tâm, bàn bạc và thảo luận.

Đây là một nội dung trong câu hi về sự cân bằng lợi ích của Nhà nước, cộng đồng với lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong t tụng hình sự mà các quốc gia đu phải giải quyết.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.