Hình phạt cảnh cáo trong luật hình sự

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

Xem thêm ...

Chế định phòng vệ chính đáng được xây dựng nhằm khuyến khích mọi công dân đấu tranh chống những hành vi xâm hại các quan hệ xã hội, ngăn chặn hoặc hạn chế những thiệt hại do sự xâm hại đó đe doạ gây ra.

Hoãn chấp hành hình phạt tù là chuyển việc thi hành hình phạt tù sang thời điểm muộn hơn.

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội, thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.

Tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015

Tội phạm có tính chất quốc tế là loại hình tội phạm xâm hại tới trật tự pháp lý quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của cộng đồng quốc tế nhưng không tới mức nghiêm trọng như tội phạm quốc tế.

Bên cạnh nạn cướp biển đe dọa an toàn hàng hải quốc tế còn có các hành vi bất hợp pháp khác nhằm chống lại an ninh trong hoạt động hàng hải quốc tế.

Vấn đề bắt cóc con tin trở thành hiện tượng phổ biến trong đời sống quốc tế và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia,đôi khi dẫn đến khủng hoảng quốc tế không thể xem thường.

Hành vi làm tiền giả là một trong những tội phạm hình sự truyền thống có tính chất quốc tế.

Những nhân tố không thuận lợi từ môi trường sống có thể tác động rất mạnh mẽ đến sự hình thành nhân cách lệch lạc của cá nhân như những tác động xấu từ gia đình, nhà trường,...

Nguyên nhân của tội phạm là vấn đề luôn làm các nhà nghiên cứu phải đau đầu bới tìm hiểu về nguyên nhân của tội phạm đòi hỏi người nghiên cứu phải tiếp cận đa chiều với việc phân tích các nhân tố khác nhau có thể tác động, ảnh hưởng đến việc phát sinh tội phạm.

Luật Hình sự quốc tế là một lĩnh vực của luật quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích chung, quan trọng, bảo vệ tốt hơn hoà bình, an ninh và thịnh vượng thế giới; bao gồm chuẩn mực được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong luật quốc tế mà luật hình sự của mỗi quốc gia phải phù hợp.

Nghiên cứu tình hình tội phạm, cho chúng ta thấy “bức tranh toàn cảnh” về tội phạm đã xảy ra, trong đó có thực trạng và diễn biến của tội phạm.

Trong thực tế, bên cạnh những tội phạm đã xảy ra được thể hiện trong thống kê tội phạm, thì còn những tội phạm đã xảy ra nhưng không được thể hiện trong thống kê tội phạm.

Tội phạm xâm phạm vào an toàn công cộng, trật tự công cộng; xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, xâm phạm vào tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn có những nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc phạm tội.

Việc tạm ngừng phiên tòa được quy định tại điều 250 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

Phòng ngừa tội phạm là cơ sở, nền tảng và xuất phát điểm của ngành khoa học tội phạm học. Phòng ngừa tội phạm khác với chống tội phạm và cũng khác với kiểm soát tội phạm.

Phòng ngừa tội phạm là hoạt động chung của toàn xã hội, cần có sự hợp tác, đồng lòng thực hiện thông qua các chủ thể khác nhau: học là các nhân hoặc tổ chức theo trách nhiệm của mình có các hoạt động cụ thể nhằm không cho tội phạm xảy ra.

Hoạt động phòng ngừa tội phạm được nghiên cứu nhằm mục đích kìm chế sự gia tăng, hạn chế mức độ và tính chất nghiêm trọng của tội phạm. Sự nghiêm trọng của tội phạm được phân ra nhiều mức độ khác nhau, cần có hệ thống các biện pháp khác nhau phù hợp.

Hệ thống biện pháp ngăn ngừa tội phạm đóng vai trò rất quan trọng giúp cho hoạt động phòng ngừa tội phạm trở nên hiệu quả. Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục với 2 tiêu chí còn lại: theo nội dung tác động và theo phạm vi tác động của biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Lỗi là một trong 4 yếu tố được đưa ra để xem xét đánh giá một hành vi đã xảy ra có phải là tội phạm hay không, nếu có thì mức độ như thế nào. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu, phân loại các bản dạng lỗi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Khi có một nguy cơ đang đe dọa gây ra một thiệt hại nào đó, để ngăn chặn thiệt hại xảy ra, pháp luật cho phép có quyền gây ra một thiệt hại khác nhỏ hơn.

Đây là một trong những tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, cụ thể tội phạm này có hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Tội này xâm phạm vào những qui định của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nhằm đảm bào tính mạng, sức khỏe của công dân, tài sản của Nhà nước và công dân.