Tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoạt cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hủy hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân.

Điều 85 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam như sau: “1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm”.

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội phá hoạt cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hủy hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân. Tội phạm này có các dấu hiệu pháp lý như sau:

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, xâm phạm cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa (XHCN) và an ninh quốc gia.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể thường, là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (từ đủ 16 tuổi trở lên hoặc từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi), và có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan mà cấu thành tội phạm của tội này là hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, xã hội. Hành vi phá hoại có thể là hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các phương tiện và cách thức khác nhau các đối tượng thuộc cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng của tội phạm này là cơ sở vật chất – kĩ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau: lĩnh vực chính trị như trụ sở của các cơ quan nhà nước; lĩnh vực an ninh, quốc phòng, lĩnh vực khoa học kĩ thuật như trụ sở của các cơ quan nghiên cứu, phòng thí nghiệm; lĩnh vực văn hoá xã hội như bảo tàng, khu di tích lịch sử….

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân. Khi thực hiện hành vi phá hoại nguời phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các hành vi, thấy trước hậu quả gay thiệt hại cho cơ sở vật chất kỹ thuật nhưng mong muốn hậu quả xảy ra nhằm làm suy yếu chính quyền nhân dân.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.