Tội phá hoại chính sách đoàn kết được quy định thế nào?

Phá hoạt chính sách đoàn kết là những hành vi mà người phạm tội thực hiện gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lvới chính quyền nhân dân... nhằm chống chính quyền nhân dân

1) Cơ sở pháp lý

Điều 87 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Tội phá hoại chính sách đoàn kết như sau:

"1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm".
 >>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2) Dấu hiệu pháp lý

- Khách thể: Là sự đoàn kết thống nhất bao gồm chính sách đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết quốc tế.

- Mặt khách quan của tội phạm: là hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Cụ thể: Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân; giữa nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân; giữa nhân dân với chính quyền và các tổ chức xã hội; gây thù hèn kỳ thị chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Gây chia rẽ giữa nguời theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, gây hằn thù chia rẽ các tôn giáo, gây chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền và các tổ chức xã hội; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, chia rẽ sự đoàn kết, ủng hộ của các nước, các dân tộc trên thế giới với dân tộc Việt Nam.

- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp và mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân.

- Chủ thể là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định cuả pháp luật.

3) Hình phạt

- Phạt từ 5 đến 15 năm từ nếu ngừơi phạm tội có hành vi gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa người dân với chính quyền, gây thù hằn chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Phạt từ 2 đến 7 năm trong trường hợp ít nghiêm trọng.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh tây Hà Nội, tầng 6, tòa nhà 169, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn