Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm có thể theo hướng có lợi hoặc hướng không có lợi cho người bị kết án. Vì vậy, cần phải chia thời hạn kháng nghị theo thủ tục thành hai loại phù hợp.

Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm có thể theo hướng có lợi hoặc hướng không có lợi cho người bị kết án, vì vậy, Bộ luật Tố tụng hình sự chia thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm thành hai loại: Thời hạn kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án và thời hạn kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án.
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Theo điều 401 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:
‘’ 1. Tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được thực hiện trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật hình sự và thời hạn kháng nghị không được quá 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện.
2. Tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và được thực hiện cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.
3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đưong sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tô tụng dân sự.”

Theo đó, ta có thể hiểu điều luật này như sau:

Thứ nhất, xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo, pháp luật tố tụng hình sự quy định kháng nghị tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án không hạn chế về thời gian và được tiến hành trong cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ, còn kháng nghị tái thâm theo hướng không có lợi cho người bị kểt án chi được tiến hành trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm đó và trong vòng một năm tính từ ngày Viện kiêm sát nhận được tin báo về tình tiêt mới được phát hiện.

Thứ hai, Kháng nghị theo hướng không có lợi bao gồm các kháng nghị khi có các tình tiết mới mà các tình tiết đó có tính chất khẳng định một người từ không có tội thành có tội, kháng nghị để phục hồi điều tra vụ án khi vì một lí do nào đó vụ án đã bị đình chỉ, kháng nghị yêu cầu xét xử lại theo hướng chuyển từ tội danh nhẹ sang tội danh nặng hơn, chuyển từ hình phạt nhẹ sang hình phạt nặng hơn, chuyển từ được hưởng án treo sang phải thi hành hình phạt tù giam, tăng mức bồi thường thiệt hại.

Kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án bao gồm các kháng nghị yêu cầu hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có một trong những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo Điều 107 Bộ luật Tổ tụng hình sự và đình chỉ vụ án, kháng nghị theo hướng tuyên bố người bị kết án không phạm tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho họ, cho hưởng án treo thay cho hình phạt tù giam hoặc áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù; kháng nghị yêu cầu chuyên từ tội danh nặng sang tội danh nhẹ hơn, chuyên hình phạt nặng sang hình phạt nhẹ hơn hoặc giảm mức bồi thường thiệt hại cho họ.

Thứ ba, Trong thời hạn một năm tính từ ngày phát hiện những tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát phải tiến hành xác minh và quyết định kháng nghị hay không kháng nghị nếu những tình tiết đó làm thay đổi nội dung bản án theo hướng bất lợi cho người bị kết án.

Khi thời hạn một năm đã trôi qua tính từ ngày phát hiện những tình tiết mới biết lợi cho người bị kết án, dù tình tiết mới đó có là căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm thì Viện kiểm sát cũng không được quyền ra kháng nghị. Trong trường hợp này, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật không thể thay đổi theo bất kì một thủ tục nào và nó phải được đưa ra thi hành hoặc tiếp tục thi hành.

Cuối cùng, trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề dân sự kèm theo, nếu có căn cứ để về dân sự thì việc kháng nghị đó được tiến hành theo các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Đó là toàn bộ nội dung điều luật quy định về thời gian kháng nghị theo thủ tục tái thẩm - điều 401 trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Khuyến nghị:

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.