Hủy bỏ bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại là việc Tòa án có thẩm quyền ra quyết định bằng văn bản nhằm chấm dứt hiệu lực thi hành đối với bản án sơ thẩm nhằm mục đích điều tra lại hoặc xét xử lại.

Việc hủy bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý như điều tra lại, xét xử lại vụ án hình sự. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành các hoạt động trên như cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án cấp sơ thẩm.

Việc hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại được quy định tại Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, giám đốc thẩm là xem xét lại vụ án nếu có kháng nghị, thời hạn chuyển hồ sơ để điều tra lại hoặc xét xử lại được quy định tại Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.