Những người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ nhưng chưa thi hành án mà đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác.....

Tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Hai tội phạm này đều xâm phạm quan hệ sở hữu, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản trong hợp đồng dân sự.

Tội trộm cắp tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản do người khác quản lý bằng thủ đoạn lén lút.

Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời bên cạnh nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm, giặc dốt và giặc đói.