Tội vô ý làm chết người được quy định tại Điều 125 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.