Tội tổ chức tảo hôn được quy định tại Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn, cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó.