Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Từ nguyên tắc tranh tụng với sự phân định rõ ba chức năng cơ bản trong TTHS là buộc tội, bào chữa và xét xử với những chủ thể tương ứng, BLTTHS cũng cần sửa đổi các quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể.

Thủ tục chuẩn bị khai mạc phiên tòa được quy định trong Điều 300 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015(có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Thủ tục khai mạc phiên tòa được quy định trong Điều 301 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015(có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Một cuộc tranh luận tại một phiên tòa được bắt đầu bằng lời luận tội của Kiểm sát viên tiếp theo mới đến lời bào chữa của bị cáo hoặc người bào chữa của bị cáo.

Sự có mặt của các thành phần khác trong phiên tòa cũng rất quan trọng. Chính vì vậy ta có quy định về sự có mặt của bị hại, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ hay người làm chứng.

Trình tự xét hỏi trong một phiên tranh tụng tại phiên tòa được quy định tại điều 307 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)