Người có quyền tố cáo cũng như thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự được pháp luật quy định cụ thể trong Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011.

Người có quyền tố cáo được quy định điều 478 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).