Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 đã có sự quy định về yêu cầu, quy định áp dụng biện pháp bảo vệ người tham gia tố tụng hình sự, đặc biệt là chấm dứt biện pháp bảo vệ.

Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng để thay thế biện pháp tạm giam dối với bị can, bị cáo.