Căn cứ vào tỷ lệ thương tật của người bị hại, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà người gây thương tích có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính.