Người bị tình nghi trong vụ án là người bị buộc tội trong trường hợp cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, ...nhưng chưa bị khởi tố bị can.

Tố giác và tin báo về tội phạm được pháp luật quy định là những cơ sở để xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm. Người báo tin về tội phạm không nhất thiết phải là người bị hại hoặc có quan hệ trực tiếp đến tội phạm đã xảy ra.

Giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố là trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải tổ chức và tiến hành những biện pháp, thủ tục cần thiết để tiếp nhận đầy đủ, kiểm tra xác minh và xử lý theo luật định mọi thông tin về tội phạm.

Tại phiên họp xem xét lại kiến nghị, đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan cần chuẩn bị nội dung phát biểu.

Qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án hình sự, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khái niệm buộc tội cần được hiểu là một người bị cơ quan bảo vệ pháp luật nghi ngờ do hành động phạm pháp của họ và trên cơ sở các hoạt động điều tra ban đầu như bị triệu tập, bị mời làm việc, bị xác minh, bị lấy lời khai..

Đối tượng bị bắt trong trường hợp khẩn cấp sẽ được áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ.

Đối chiếu với quy định pháp luật TTHS Việt Nam chúng tôi thấy rằng tư tưởng tranh tụng đã tồn tại trong TTHS song còn mờ nhạt, đặc biệt là các điều kiện để thực hiện tranh tụng được pháp luật TTHS quy định là chưa phù hợp và tương xứng với điều kiện tranh tụng.

Uỷ quyền cho cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là vấn đề không mới bởi nó đã tồn tại từ rất lâu trong hoạt động tố tụng hình sự.

Tại phiên toà hình sự sơ thẩm, sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Hoạt động kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của Viện kiểm sát có vị trí, vai trò và ý nghĩa tiên quyết để đảm bảo mọi hành vi phạm tội, người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng" có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Trong quá trình giải quyết những vụ án hình sự, Tòa án có thể phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý của cơ quan, tổ chức hay những văn bản pháp luật trái với hiến pháp thì Tòa án có thể đưa ra các kiến nghị để giải quyết những vấn đề đó.

Sau phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức liên quan.

Điều 404 và điều 405 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rõ về vấn đề điều kiện hình thành và thành phần tham dự.

Thông báo kết quả phiên họp, thẩm định hồ sơ vụ án; xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu đồ vật liên quan là những công tác cần có để dẫn dắt một phiên họp đi đến hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị này cũng có thời hạn nhất định.

Thời hạn, thủ tục tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật hiện hành.

Nhiệm vụ mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị là của ai? Các vấn đề được trình bày trong phiên họp? Hoạt động biểu quyết được thực hiện như thế nào ?

Thủ tục tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Khi có tin tố giác, kiến nghị khởi tố thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận.