Đình chỉ vụ án là một quyết định chấm dứt mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án. Vụ án đã có quyết định đình chỉ thì không được phục hồi điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Đình chỉ điều tra là một trong hai hình thức kết thúc hoạt động điều tra, mà nội dung của nó là dựa trên những lý do và căn cứ nhất định chấm dứt mọi hoạt động nhằm phát hiện, thu thập, kiểm tra, đánh giá những thông tin dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án hình sự.

Đình chỉ vụ án là một quyết định chấm dứt mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án.

Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án hình sự được quy định tại điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ có vai trò lớn trong việc giải quyết vụ án hình sự trong một số trường hợp nhất định.

Điểm khác nhau cơ bản giữa tạm đình chỉ hình phạt tù và hoãn chấp hành hình phạt tù là thời điểm áp dụng biện pháp là trước hay trong khi chấp hành hình phạt tù.

Tạm đình chỉ điều tra là việc tạm ngừng tiến hành các hoạt động điều tra đối với vụ án hoặc đối với bị can vì những lý do nhất định. Tạm đình chỉ điều tra được quy định tại điều 160 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tạm đình chỉ điều tra là việc cơ quan điều tra tạm thời chấm dứt hoạt động điều tra đối với những vụ án hình sự cũng như đối với bị can khi có các căn cứ luật định.

Tạm đình chỉ trong tố tụng hình sự là một trong những chế định quan trọng được các Cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng tùy theo từng giai đoạn giải quyết vụ án hình sự.

Bắt buộc chữa bệnh là một biện pháp bắt buộc người phạm tội phải chữa bệnh trong một cơ sở chuyên khoa y tế do các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tùy theo giai đoạn tố tụng.