Quyết định đưa vụ án ra xét xử được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ quyết định đưa vụ án ra xét xử được pháp luật quy định tại điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2018).

Việc đưa vụ án ra xét xử được pháp luật quy định rất rõ ràng và chi tiết để mọi người đều có thể hiểu và tránh những sai sốt nhầm lần trong quá trình đưa vụ án ra xét xử.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tại điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về quyết định đưa vụ án ra xét xử

“1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Tòa án ra quyết định; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

b) Xét xử công khai hay xét xử kín;

c) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị cáo;

d) Tội danh và điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo;

đ) Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Hội thẩm dự khuyết, Thư ký Tòa án dự khuyết (nếu có);

e) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; họ tên Kiểm sát viên dự khuyết nếu có);

g) Họ tên người bào chữa (nếu có);

h) Họ tên người phiên dịch (nếu có);

i) Họ tên những người khác được triệu tập đến phiên tòa;

k) Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa.

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm ghi rõ các nội dung quy định tại các điểm a, b, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này; tội danh và hình phạt mà Tòa án cấp sơ tham đã quyết định; họ tên người kháng cáo, người bị kháng cáo, người bị kháng nghị; Viện kiểm sát kháng nghị; họ tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Thư ký Tòa án dự khuyết (nếu có)".

Ý nghĩa việc đưa ra quyết định đưa vụ án ra xét xử

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán thấy rằng đã có nhưng căn cứ để đưa vụ án ra xét xử, xác định bị can là bị cáo và quyết định những việc cần thiết để tiến hành phiên tòa. Ở phần căn cứ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử cần rõ tên Tòa án xét xử vụ án và các căn cứ để đưa vụ án ra xét xử là hồ sơ vụ án đã được thụ lý số, ngày, tháng, năm.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Nội dung bản quyết định đưa vụ án ra xét xử

Bản quyết định đưa vụ án ra xét xử cần ghi rõ những điểm chính sau đây:

- Vụ án đưa ra xét xử sơ thẩm công khai hay xử kín; ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

- Họ tên bị cáo (ghi cả tên bí danh, nếu có); ngày, tháng, năm sinh (nếu bị cáo đã thành niên thì ghi năm sinh); nơi sinh, nơi cư trú của bị cáo; nghề nghiệp cùa bị cáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng khi ở cùng thôn, xã có những người trùng tên, họ, vì vậy, cần phải ghi rõ trong quyết định cũng như trong giấy triệu tập bị cáo căn cước của họ. Nếu bị cáo bị tạm giam thì cũng cần ghi tõ ngày tạm giam.

- Tên Viện kiểm sát ra cáo trạng truy tố bị cáo; tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát đã áp dụng để truy tố đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

- Điều luật quy định là trong quyết định có ghi rõ tên thẩm phán, hội thẩm nhân dân (Hội thẩm nhân dân chính thức và hội thẩm nhân dân dự khuyết nếu có), Kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, người phiên dịch là để cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa có thể kịp thời được đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng.

- Trong quyết định, cũng phải ghi rõ họ tên những người triệu tập để xét hỏi, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người giám định, nếu có và những vật chứng được đưa ra xem xét tại phiên tòa để cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa có thể kịp thời đề xuất thêm người cần được triệu tập hoặc vật chứng cần được xem xét.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.