Phân tích Yếu tố lỗi theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017

Lỗi là diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội không thể nhận thức trực giác như nhìn thấy hoặc cầm nắm mà xác định lỗi bằng cách thông qua hành vi mà người phạm tội thực hiện.

Lỗi là toàn bộ diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội thể hiện thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức lỗi cố ý và lỗi vô ý.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Lỗi gồm 2 bộ phận chính là lý trí và ý chí.

Về lý trí, lý trí là khả năng nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi và nhận thức được hậu quả của hành vi đó.
Về ý chí, ý chí là khả năng điều khiển hành vi của mình và khả năng điều khiển hậu quả.

Lỗi bao gồm Lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cô cố ý gián tiếp, lỗi vô ý do cẩu thả và lỗi vô ý do quá tự tin.

Thứ nhất là lỗi cố ý trực tiếp.

Lỗi cố ý trực tiếp được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Lỗi cố ý trực tiếp là lỗi của một người khi thực hiện hành vi phạm tội nhận thức rõ Hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội,thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả xảy ra.

Thứ hai là lỗi cố ý gián tiếp.

Lỗi cố ý gián tiếp được quy định tại Khoản 2, Điều 10,Bộ luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc hậu quả xảy ra.

Thứ ba là lỗi vô ý do cẩu thả.

Lỗi vô ý do cẩu thả là lỗi trong trường hợp người phạm tội đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả đó mặc dù được điều kiện khách quan buộc họ phải thấy trước hoặc có thể thấy trước hậu quả đó.

Thứ tư là lỗi vô ý do quá tự tin.

Lỗi vô ý vì quá tự tin là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Luật gia Nguyễn Thu Trang - Tổ tư vấn trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, tổng hợp.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại, mà chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, hoặc phổ biến kiến thức pháp luật;
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi đây có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, Email: info@luatviet.net.vn, info@everest.net.vn.