Phân biệt tội phạm và vi phạm pháp luật khác theo quy định pháp luật hiện hành

Tội phạm khác với các vi phạm pháp luật khác ở tính "nguy hiểm đáng kể” cho xã hội của hành vi. Theo đó xác định tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội dựa vào các tiêu chí....


>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

1. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

Khoản 1 Điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: "1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự
, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa".

2. Sự khác biệt của tội phạm với các vi phạm khác

- Từ khái niệm về tội phạm tại Điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có thể thấy một hành vi là tội phạm khi đủ các dấu hiệu:

+ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ
+ Là hành vi có lỗi (tính có lỗi)
+ Là hành vi trái pháp luật hình sự (tính trái pháp luật hình sự)
+ Là hành vi phải chịu phạt ( tính phải chịu phạt)

- Tội phạm khác với các vi phạm pháp luật khác ở tính "nguy hiểm đáng kể” cho xã hội của hành vi, những hình vi vi phạm pháp luật nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm (khoản 4). Ranh giới này trong nhiều trường hợp được chỉ ra cụ thể trong pháp luật hình sự, khi chưa cụ thể cần phải giải thích khi áp dụng pháp luật hình sự.

3) Phân biệt tội phạm với các trường hợp BLHS quy định không phải là tội phạm và không phải chịu trách nhiệm hình sự

– Phòng vệ chính đáng (Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009): là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

– Tình thế cấp thiết (Điều 16 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009): là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  4. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn