Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm tra xét xử

Viện kiểm sát có vai trò quan trọng trong việc xét xử, trong mỗi giai đoạn cụ thể của tố tụng hình sự thì Viện kiểm sát có nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau. Đặc biệt khi kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát đóng một vai trò đặc biệt.

Kiểm sát hoạt động xét xử là vai trò đặc biệt của Viện kiểm sát. Chỉ có Viện kiểm sát mới có quyền kiểm sát hoạt động tố tụng của Tòa án và có nhiệm vụ kiểm sát tất cả các hoạt động diễn ra từ khi thụ lý vụ án.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thứ nhất, quy định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử

Điều 267 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm tra xét xử.

Nội dung điều luật cụ thể như sau:

“1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử vụ án hình sự của Tòa án.

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật.

3.Kiểm sát bản án, quyết định, văn bản tố tụng khác của Tòa án.

4. Yêu cầu Tòa án cùng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để xem xét, quyết định việc kháng nghị.

5. Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

6. Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng.

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý.

8. Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát xét xử vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật này”.

Thứ hai, bình luận về điều luật

(i) Khi kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử vụ án hình sự của Tòa án, của người tham gia tổ tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật.

(ii) Căn cứ điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân phải có trách nhiệm ban hành kháng nghị khi Bản án, quyết định của tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nếu vi phạm pháp luật thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân ban hành kiến nghị, không ban hành kháng nghị. Khi xem xét kháng nghị các quyết định cá biệt của Tòa án trong giai đoạn kiểm sát xét xử án hình sự cần phải thực hiện theo đúng các quy định về thẩm quyền kháng nghị, thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã có sự thay đổi so với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

(iii) Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt đọng tố tụng. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý.

Viện kiểm sát thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát xét xừ vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật này.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.