Nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát là kiểm sát điều tra các vụ án hình sự là hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự.

Nội dung của hoạt động kiểm sát điều tra rất đa dạng, bao trùm toàn bộ các hoạt động ca các chủ thể tố tụng hình sự.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Cơ sở pháp lý


Với vai trò quan trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các chủ thể của quan hệ pháp luật t tụng hình sự, Viện kiểm sát có các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều 166 - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

“Điều 166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra và lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

2. Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật.

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra.

.....

8. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật này.”

Khái niệm nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Kiểm sát điều tra các vụ án hình sự là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các chủ thể của quan hệ pháp luật t tụng hình sự như:

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành t tụng, người tham gia t tụng, phát sinh trong giai đoạn điều tra. Nhằm đảm bảo cho quá trình điều tra vụ án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bo đảm việc điu tra phải khách quan, toàn diện, đầy đ, chính xác; những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Nội dung và đối tượng của hoạt động kiểm sát điều tra

Nội dung của hoạt động kiểm sát điều tra rất đa dạng, bao trùm toàn bộ các hoạt động ca các chủ thể tố tụng hình sự trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

Đi tượng của hoạt động kiểm sát điều tra là việc tuân theo pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, những người có thm quyền tiến hành tố tụng trong giai đoạn điu tra và người tham gia tố tụng khác.

Nhiệm vụ, quyn hạn của Viện kiểm sát khi kim sát điều tra vụ án hình sự

Nhà làm luật quy định có tính chất liệt kê và mở đi với các nhiệm vụ, quyn hạn của Viện kiểm sát khi kim sát điều tra vụ án hình sự, cụ th:

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra và lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra.

- Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tô chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia t tụng vi phạm pháp luật.

- Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra.

- Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra khi cần thiết.

- Khi phát hiện việc điều tra không đầy đủ, vi phạm pháp luật thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thc hiện các hoạt động:

a) Tiến hành hoạt động điều tra đúng pháp luật;

b) Kiểm tra việc điều tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát;

c) Cung cp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định t tụng có vi phạm pháp luật trong việc điều tra.

- Kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một s hoạt động điều tra khắc phục vi phạm trong việc khởi tố, điều tra.

- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một s hoạt động điều tra thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra, xử lý nghiêm minh Điều tra viên, Cán bộ điều tra vi phạm pháp luật trong hoạt động t tụng.

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tổ tụng hình sự.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.