Tàng trữ súng hơi và súng bắn bi, có phải tội phạm không?

Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm...

Xem thêm ...

Cưỡng ép kết hôn có thể do một trong hai bên ép bên kua phải kết hôn với mình hoặc một trong hai bên nam, nữ, hoặc cả hai bị người khác ép phải kết hôn với nhau.

Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

Hoạt động tương trợ tư pháp được chú trọng bằng việc ký kết các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong các lĩnh vực pháp luật. Việt Nam cũng đã ký kết và tham gia khá nhiều điều ước quốc tế song phương và đa phương trong vấn đề tương trợ tư pháp.

Tương trợ tư pháp về hình sự là một hành vi pháp lý song phương hoặc đa phương, vậy nó cũng sẽ điều chỉnh một số vấn đề cơ bản như chuyển giao giấy tờ, điều tra, chuyển giao vật chứng… được quy định trong Công ước hay Hiệp định mà các quốc gia thành viên ký kết.

Xung đột pháp luật là hiện tượng pháp lý trong đó hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia vào điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế mà nội dung điều chỉnh trong mỗi hệ thống pháp luật sự khác nhau.

Trong luật hình sự quốc tế vấn đề thẩm quyền xét xử với các hành vi tội phạm thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật này đã được xác định tương đối rõ ràng và cụ thể.

Trong khoa học luật hình sự quốc tế đã hình thành nguyên tắc an ninh quốc gia trong lĩnh vực phân định thẩm quyền tài phán hình sự.

Nguyên tắc quốc tịch thụ động trong phân định thẩm quyền tài phán hình sự quốc tế.

Nguồn gốc, quá trình hình thành, thực tiễn thẩm quyền xét xử phổ cập trong luật hình sự quốc tế.

Tội phạm có tính chất quốc tế là các hành vi vi phạm trật tự pháp luật quốc gia và quyền lợi và lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Vào ngày 17/7/1998, tại Hội nghị ngoại giao được tiến hành ở Roma (Italia), cộng đồng quốc tế đã nhất trí thông qua Quy tắc về thành lập Tòa án hình sự quốc tế.

Nguyên tắc quốc tịch trong phân định thẩm quyền tài phán hình sự và sự phân chia thành nguyên tắc quốc tịch chủ động và thụ động.

Công ước Lahay 1070 và công ước Môntrêan 1971 cùng chung áp dụng để xác định thẩm quyền tài phán.

Thẩm quyền tài phán đối với các loại tội phạm hàng không được quy định rất cụ thể trong công ước Tôkyô 1963.

Tòa án quân sự quốc tế Nurumbe và Tôkyô được thành lập năm 1943. Quy định những tên tội phạm chiến tranh đầu sỏ phải được xét xử dựa trên các quy định của luật quốc tế.

Trong luật hình sự quốc tế quy định về thẩm quyền tài phán, việc thực hiện thẩm quyền này là một vấn đề quan trọng.

Tòa án hình sự quốc tế có các cơ quan sau: Ban chánh án; một tòa phúc thẩm, một tòa xét xử và một tòa tiền xét xử; Phòng công tố; Phòng lục sự.

Theo các quy định này, mỗi quốc gia thành viên sẽ thông qua các biên pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán của mình.

Thẩm quyền tài phán của tòa án hình sự quốc tế tuy thể hiện nội dung của nguyên tắc phổ cập, nhưng bị hạn chế.

Năm 1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về đấu tranh chống bắt cóc con tin.

Công ước về trừng trị việc khủng bố bằng bom được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/12/1997.

Trong Luật hình sự quốc tế, khái niệm về thẩm quyền xét xử đối với các hành vi phạm tội đã được quy định tương đối cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ.