Phân biệt tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản

Phân biệt tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản

Tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản có những điểm giống nhau cơ bản về mặt khách thể, mặt chủ quan, chủ thể của tội phạm.


Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của BLHS 2015
Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của BLHS 2015
Bình luận về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Bình luận về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thế nào là tội làm nhục người khác theo BLHS 2015?
Thế nào là tội làm nhục người khác theo BLHS 2015?
Nghiện ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Nghiện ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Thế nào là hình phạt, mục đích của hình phạt trong luật hình sự

Thế nào là hình phạt, mục đích của hình phạt trong luật hình sự

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do Toà án quyết định.